Община Вълчи дол стартира прием на документи за включване в механизма лична помощ

От 26.08.2019 г. Община Вълчи дол стартира прием на документи за включване в механизма за личната помощ


КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА МЕХАНИЗМА

До 31.12.20120 г. ползвателите на личната помощ са:


>> Лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
>> Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
>> Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Прочети повече...

Длъжностна характеристика „Личен асистент“;

Процедура за подбор на асистенти по реда на Закона за личната помощ“;

Заявление-декларация за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ;

Формуляр за индивидуална оценка от събеседване;

Заявление-декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ.

 

Допълнителна информация