Общински дълг

 

Протокол от публично обсъждане на 09.10.2020.

Цели

 

Цели за 2020 г.

Цели за 2019 г.

Месечни отчети

 

Месечни отчети (2020 г.)

Месечни отчети (2019 г.)

Месечни отчети (2020 г.)

 На основание чл.133, ал.4 и чл.137, ал.6 от ЗПФ, Община Вълчи дол, публикува на интернет страницата си месечния отчет за изпълнението на бюджета на Община Вълчи дол за периода:

 

 

За м. ноември;

За м. октомври;

За трето тримесечие;

За м. август;

За м. юли;

За второ тримесечие;

За м. май;

За м. април;

За първо тримесечие;

За м. февруари;

За м. януари;

Бюджет

 

Бюджет за 2020 г.; (Публикуван на 10.02.2019 г.)

Бюджет за 2019 г.; (Публикуван на 08.02.2019 г.)

Бюджет за 2018 г.; (Публикуван на 09.02.2018 г.)

Бюджет за 2017 г.;

Бюджет за 2016 г.;

Бюджет за 2015 г.;

 

 

 

Допълнителна информация