Филтър
 • ПРАЗНИЧНО ШЕСТВИЕ ЗА 24 МАЙ ВЪВ ВЪЛЧИ ДОЛ

  Денят на славянската писменост и българската просвета и култура – 24 май бе отбелязан тържествено в град Вълчи дол.

  Празничната програма започна в 10:00 часа в двора на Средно училище „Васил Левски” във Вълчи дол...

   

  Прочети повече...             Виж снимки...

 • ПРОТОКОЛ

  от работа на комисия назначена със Заповед № 557/15.05.2018г. на Кмета на Община Вълчи дол


  Днес,21.05.2018г. в изпълнение на Заповед № 557/15.05.2018г. на Кмета на Община Вълчи дол се проведе заседание на Комисия за извършване на проверка за съответствие на постъпилите заявления за проявен интерес с обявените изисквания на процедурата на Община Вълчи дол за избор на партньорски организации за изпълнение на интегриран проект ВО05М9ОР001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ - КОМПОНЕНТ 1,финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г...

  Прочети повече...

   

 • Проект за популяризиране на Европредседателството ни реализира Община Вълчи дол

  Общинска администрация – гр. Вълчи дол, с подкрепата на Областен информационен център - Варна проведе информационни срещи във връзка с реализирането на проект „Председателството на България в Съвета на Европейския съюз – Община Вълчи дол”...

   Прочети повече...

  Виж снимки....

   

 • ОТБЕЛЯЗОХМЕ 73 ГОДИНИ ОТ КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

       73 годишнината от края на Втората световна война бе отбелязана с поставяне на венци и цветя пред паметника на загиналите във войните вълчидолци от ръководството на Община Вълчи дол, служители на Общинска администрация, децата от скаутски отряд „Вълците” към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и граждани на Вълчи дол.

      Музикален поздрав към присъстващите отправи Мъжка вокална група „Родолюбие” с изпълнение на патриотични песни.

      Заместник-кметът на Община Вълчи дол Димитър Тодоров посети останалите двама живи герои от войната – 99 годишния Пенчо Димитров от село Войводино и 95 годишния Илия Коев от село Червенци, като им поднесе поздравителни адреси и подаръци от кмета на Община Вълчи дол – Георги Тронков.

      По този начин ръководството на общината изказа своята признателност към великия подвиг на героите, жертвали живота си в името на Българияи бъдещите поколения.

      Данните показват, че от вълчидолския район на фронта са изпратени над 700 души. На територията на общината се намират общо 17 войнишки паметници и плочи, като най-големият по размери се намира в село Есеница, най-красивият е в село Кракра, а с най-много изписани имена на загинали герои е този в село Червенци.

  Виж снимки...

   

   

 • ОТБЕЛЯЗОХМЕ 73 ГОДИНИ ОТ КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

       73 годишнината от края на Втората световна война бе отбелязана с поставяне на венци и цветя пред паметника на загиналите във войните вълчидолци от ръководството на Община Вълчи дол, служители на Общинска администрация, децата от скаутски отряд „Вълците” към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и граждани на Вълчи дол.

   Прочети повече...             Виж снимки...

   

 • П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ ”

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ » с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 20.04.2018 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 08.05.2018 г. от 13.00 ч., в Пленарна зала на Община Ветрино, при следния...

  Прочети повече...

   

   

 • ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ

  Община ВЪЛЧИ ДОЛ обявява процедура за избор на партньорски организации за изпълнение на интегрирано проектно предложение по допустими дейности от ОП НОИР по BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ –       КОМПОНЕНТ 1.

  Прочети повече...

 • ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ

  Община ВЪЛЧИ ДОЛ обявява процедура за избор на партньорски организации за изпълнение на интегрирано проектно предложение по допустими дейности от ОП РЧР по БС05М90Р001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ -        КОМПОНЕНТ 1.

  Прочети повече...

 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪК

  по изпълнение на проект  „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГСв с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол”

   

  Договора за Безвъзмездна финансова помощBG16RFOP001-3.002-0009-C01относно изпълнение на проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол”, финансиран по ОП“Региони в растеж“ 2014-2020 г. се сключи на 21.12.2016г.

  Към настоящия момент са проведени процедури по Закона за обществени поръчки ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ С ПРЕДМЕТ:„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект "РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА СРЕДА НА ПГ ЗГС В С. СТЕФАН КАРАДЖА - ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ" ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020, ПРИОРИТЕТНА ОС3 “РЕГИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-3.002 “ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на оборудване” и Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на обзавеждане”и „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ "РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА СРЕДА НА ПГ ЗГС В С. СТЕФАН КАРАДЖА - ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ"ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020, ПРИОРИТЕТНА ОС3 “РЕГИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-3.002 “ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”.

  Предстои сключване на договорите с избраните изпълнители.

   

  Ръководител на проекта

  Диана Великова

 • МЕРТКАН ИБРЯМОВ БЕ ИЗБРАН ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

   

  С Решение №698/23.05.2017 г,. на свое извънредно заседание, Общински съвет – Вълчи дол избра за временно изпълняващ длъжността „Кмет на община” досегашният заместник-кмет Мерткан Ибрямов.

  Мерткан Аптулов Ибрямов е роден на 14.11.1980 година. Има магистърска степен по „Право” от Технически университет - Варна.

  От 2004 година е заместник-кмет на община Вълчи дол до 2013 година, когато става заместник-областен управител на Варна.

  През 2015 година отново е назначен за заместник-кмет на община Вълчи дол.

  Мерткан Ибрямов ще изпълнява възложените му функции до полагане на клетва от новоизбрания кмет на община Вълчи дол на предстоящите частични местни избори, до които се стига поради кончината на кмета на община Вълчи дол – Тошко Янев.

  Частичните местни избори трябва да бъдат насрочени с указ на Президента на Република България.

 • ...

   

  СКРЪБНА ВЕСТ

   

       На 17 май 2017 година, след кратко боледуване, почина кметът на община Вълчи дол  - Тошко Петров Янев.

      Спря да тупти едно голямо сърце, изцяло отдадено на хората!

       Господин Тошко Янев беше извор на неизчерпаем ентусиазъм, идеи и вдъхновение, човек на действията, за когото нямаше невъзможни неща, човек с голямо и топло сърце!

       За него Вълчи дол беше кауза!

       Скърбим за загубата на човека Тошко Янев, който беше и наш скъп приятел.

       В историята на нашия град той остави своя неизлечим отпечатък, който никога няма да бъде забравен!

       С кончината на господин Янев загубихме един достоен, истински човек!

       С нас завинаги ще остане неговият дух и завладяващият му пример.

       Общинска администрация – Вълчи дол изказва своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на г-н Янев!

   

  Поклон пред светлата му памет !

  Поклон пред делото му!

   

  Поклонението ще се състои на 19 май 2017 година от 13:00 часа

  в храм “Св. Вмчк Димитър Солунски“ в село Брестак!

   

  За желаещите да отдадат последна почит към г-н Янев е осигурен транспорт от 12:00 часа на паркинга на административната сграда.

   

 • 19 май 2017 г. - Ден на траур на територията на Община Вълчи дол

  ОбС единодушно взе следното

  РЕШЕНИЕ № 696

  1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет-Вълчи дол обявява 19 май 2017 година за Ден на траур на територията на Община Вълчи дол във връзка със смъртта на Тошко Петров Янев- Кмет на община Вълчи дол.
  2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет-Вълчи дол отменя провеждането на масови мероприятия на територията на община Вълчи дол, насрочени за 19 май 2017 година.


  Прочети повече...

   

 • Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Вълчи дол“

  Проект  „Осигуряване на топъл обяд в община Вълчи дол“ , Договор №BG05FMOP001-3.002-0054-C01 по Оперативна програма за храни и/или Основно материално подпомагане, операция „Осигуряване на топъл обяд“, бюджетна линия 2014BG05FM05FMOP001-03.01 стартира през месец Май 2016 година, като договорът беше сключен за срок до 30.04.2017 година. С Допълнително споразумение №01 срокът на Договора бе удължен до 31.12.2019 година. По проекта се предоставя „топъл обяд“ на 200 лица, попадащи в целевата група по проекта, а именно:

   

  -          скитащи и бездомни деца и лица;

  -          лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП;

  -          самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии / за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/.

   

  Лицата който попадат в тези целеви групи могат да подадат

  заявление всеки ден от 8:00 до 17:00 часа в сградата на Общинска администрация – Вълчи дол, ет. 2, стая 210 или при кмета на населеното място.

    

  Марин Маринов

  Администратор по проекта на общинско ниво

  Прочети повече...

 • ПОКАНА

   

  ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА  ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА   ЗА  2016 ГОДИНА  

     На основание  чл. 140, ал. 1 и ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 34, ал. 4,ал.6 и ал.7 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне,обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол             

      Председателят на Общински съвет гр. Вълчи дол   г-н Георги Тронков  кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани  лица да вземат участие в публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на  бюджета  на Община Вълчи дол  за  2016 година .

   Обсъждането ще се проведе на 22.05.2017г. от 10часа в заседателната  зала на  общината. 

  Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджет 2016г.

   

 • СЪОБЩЕНИЕ

  Община Вълчи дол, уведомява своите граждани, че на 12.05.2017 г. от 10.30 – 12.30 часа в гр. Вълчи дол, ул. „Георги Димитров“ 15, Клуб на инвалида, ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията.
  Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина за неравенство, привилегии или каквито и да било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.
  Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права и им оказва методическа помощ при подаване жалба, ако това е необходимо.
  Орлин Кисьов
  /Регионален представител на КЗД- Варна/
  Тел. 052/600764
  GSM: 0876264473

  Прочети повече...

   

 • ЗАПОВЕД №370 от 02.05.2017 г.

  На основание чл.44, ал. 1, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.23, ал. 1 от  Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и обявен конкурс за назначаване на Директор на Дирекция„Финанси и местни приходи“ в Общинска администрация Вълчи дол

   Н А Р Е Ж Д А М:

   I.ПРЕКРАТЯВАМ конкурсна процедура за назначаване на Директор на Дирекция „Финанси и местни приходи“ в Общинска администрация - Вълчи дол, обявен съгласно заповед №312 от 13.04.2017 г.

  Прочети повече...

   

 • „Подкрепи ме, за да успея”

 • ПОКАНА

 • ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ОТНОВО ОТВАРЯ ВРАТИ

  Община Вълчи дол сключи договор и стартира Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея”на 27.04.2016г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие...

  Прочети повече...

 • ПРАЗНИЧНО ШЕСТВИЕ ЗА 24-ти МАЙ ВЪВ ВЪЛЧИ ДОЛ

      Денят на славянската писменост и българската просвета и култура – 24 май бе отбелязан тържествено в град Вълчи дол.

      Празничната програма започна в 10:00 часа в двора на СОУ „Васил Левски”.

      Под звуците на духов оркестър учениците от СОУ „Васил Левски” – град Вълчи дол, Професионалната гимназия по земеделие и горско стопанство – село Стефан Караджа, ОУ „Васил Левски” – село Михалич, ОУ „Климент Охридски- село Стефан Караджа и ОУ „Св. Иван Рилски” – село Червенци – всички 5 училища на територията на общината - поведоха празничното шествие по обновените улици „Хаджи Димитър”, „Георги Димитров” и „Трети март” в чест на най-българския празник. Всички те заедно доказаха, че ние, днешните българи не сме забравили подвига и великото дело на братята Кирил и Методий.

      На тържеството присъстваха кметът на община Вълчи дол – Тошко Янев, председателят на общинския съвет – Георги Тронков, заместник-кметовете Димитринка Димитрова и Мерткан Ибрямов, секретарят на Общината – Костадинка Петкова, общински съветници, бивши учители и директори от петте учебните заведения.

      Събитието бе организирано от Община Вълчи дол, съвместно с училищните ръководства.

  Виж снимки от празничното шествие...     Виж снимки от благотворителния концерт...

 • 85 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАН ФУТБОЛ В СЕЛО КАРАМАНИТЕ

   

        85 години организиран футбол в село Караманите, община Вълчи дол бяха отбелязани на 15 май.

        Демонстративна футболна среща изиграха ветераните и мъжкият футболен отбор на „Устрем” – село Караманите. Срещата предложи на зрителите много емоции и, след убедителна игра от страна на двата отбора, завърши при резултат 3:3.

        На тържеството в сградата на народно читалище „Зора” председателят на Управителния съвет на ФК „Устрем” – Атанас Гочев – Джимито изнесе емоционален доклад за 85-годишнината от създаването на клуба, като отбеляза, че ФК „Устрем”, въпреки трудностите през годините, е единственият клуб, който не е прекъсвал участието си в първенствата на БФС от създаването си до днес. Той благодари на всички бивши и настоящи състезатели на клуба, на всички спортни деятели, дарители, кметове, които са подпомагали дейността на футболния отбор.

        Грамоти за дългогодишна състезателна дейност от Зоналния съвет на БФС – Варна получиха Стоян Стоянов,  Бехти Ахмедов, Светльо Гочев и Мехмед Мехмедов. Грамота за организационна дейност и принос в развитието на футбола бе връчена на Атанас Балтов. Исмаил Бейтолов бе отличен като най-млад и перспективен състезател в Областно първенство – Варна. Плакет за безспорния принос за развитието на най-популярния спорт в село Караманите получи Атанас Гочев - Джимито. Кольо Данев – член на СК на БФС връчи плакет и на кмета на община Вълчи дол – Тошко Янев с благодарност за големия принос за развитието на футбола в общината и на кмета на село Караманите – Милен Иванов.

         Специални гости на събитието, организирано от Кметство - село Караманите и Община Вълчи дол, бяха почетните председатели на физкултурните дружества на Чернево и Суворово.

  Виж снимки...

   

 • 85 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАН ФУТБОЛ В СЕЛО КАРАМАНИТЕ

   

        85 години организиран футбол в село Караманите, община Вълчи дол бяха отбелязани на 15 май.

        Демонстративна футболна среща изиграха ветераните и мъжкият футболен отбор на „Устрем” – село Караманите. Срещата предложи на зрителите много емоции и, след убедителна игра от страна на двата отбора, завърши при резултат 3:3...

  Прочети повече...

  Виж снимки...

   

 • ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

  по проект „Активни младежи в Община Вълчи дол“ финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.002-0110-С01 по ОП „Развитие на човешките ресурси”,процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни”

   20.05.2016г., 10:30 часа

  НЧ „Димитър Благоев -  1907“ гр. Вълчи дол

    График за провеждане на информационна кампания по населени места по проектBG05M9OP001-1.002-0110-C01 „Активни младежи в Община Вълчи дол“

   

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 • ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ О Б Я В Я В А ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ...

  Във връзка със стартирането на Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

   

  ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

   

  О Б Я В Я В А

  ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ

   

   

  І. Разпределение и изисквания за заемане на длъжностите:

   

  1. Дейност: Ранна интервенция на уврежданията

  2. Дейност: Семейно консултиране и подкрепа, включително работа с родители и децата, дейности за семейно планиране и индивидуална работа, индивидуална работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детската градина.

  3. Дейност: Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

  4. Дейност: Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция за здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията

  5. Дейност: Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище

  6. Дейност: Управление и функциониране на услугите

   

  ІІ. Позиция и изисквания за заемане на длъжността:

   

  Ø  РЪКОВОДИТЕЛ ЦЕНТЪР: описание; автобиография.

  Ø  ЮРИСТ: описание; автобиография.

  Ø  ПЕДИАТЪР: описание; автобиография.

  Ø  ПСИХОЛОГ: описание; автобиография.

  Ø  ПЕДАГОГ: описание; автобиография.

  Ø  СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ: описание; автобиография.

  Ø  ЛОГОПЕД: описание; автобиография.

  Ø  СОЦИАЛЕН РАБОТНИК: описание; автобиография.

  Ø  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА: описание; автобиография.

  Ø  АКУШЕРКА: описание; автобиография.

  Ø  РЕХАБИЛИТАТОР: описание; автобиография.

  Ø  МЕДИАТОР: описание; автобиография.

  Ø  ХИГИЕНИСТ: описание; автобиография.

   

   

  Заинтересованите лица следва да изпратят/внесат професионална биография, с подробно описание на квалификация и опит, като приложат документи, удостоверяващи обстоятелствата, свързани с изискванията за заемане на съответната длъжност, не по-късно от 17.00 ч. на 27.05.2016г.

  Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник - петък) от 08,00 до 17,00 часа.

  Документите могат да се изпращат:

  -                      по електронен път на адрес: oba_valchidol@mail.bg

  -                      на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1, Информационен център на Общинска администрация-Вълчи дол.

   

  ІІІ. Подбора на кандидатите протича в два етапа:

  ·           Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;

  ·           Събеседване.

   

  До по – нататъчно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на съответната длъжност.

   

  Важно! Списък на допуснатите и недопуснатите до събеседване  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на събеседването се обявяват на интернет страницата на Община Вълчи дол и на информационното табло до служебния вход на сградата на Община Вълчи дол.

   

  В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

   

  Събеседването се провежда от назначена със заповед на Кмета на Община Вълчи дол комисия, с цел да се установи в каква степен кандидата притежава професионални и делови качества, както и мотивация, необходими за изпълнението на проекта, в съответствие със заложените цели.

   

  След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането на събеседването.

   

  Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на класираните кандидати по електронната поща, по факс или се връчва лично.

   

   

 • ПОКАНА

   

 • УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ НА ПОСЕЩЕНИЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

     На 12 и 13 май 25 ученици от четирите средищни училища в община Вълчи дол – СОУ „Васил Левски” – град Вълчи дол, ОУ „Св. Иван Рилски” – село Червенци, ОУ „Климент Охридски” – село Стефан Караджа и ОУ „Васил Левски” – село Михалич бяха на посещение в Министерството на образованието и науката и Народното събрание на Република България. Децата имаха възможност да разгледат кулоарите и залите на Народното събрание. Домакин на посещението бе депутатът Нели Петрова, а учениците имаха възможност да участват и в среща-разговор с народните представители Георг  Георгиев, Даниела Панайотова, Пламен Манушев и Цветан Цветанов.

      Събитието бе част от културния календар на Община Вълчи дол и се осъществи благодарение на финансовата подкрепа на Общината.

   Виж снимки...

 • Покана

 • Покана

 • ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС - РЕХАБИЛИТАТОР

 • ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС - ПЕДАГОГ

 • ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС - МЕДИАТОР

 • Община Вълчи дол с Етикет за иновации и добро управление на местно ниво...

      На тържествена церемония по време на Годишната среща на местните власти от Югоизточна Европа в град Пловдив кметът на община Вълчи дол, инж. Пенка Йорданова получи от заместник министър-председателя по европейските въпроси и икономическата политика Томислав Дончев  кристален дванадесетостен, символизиращ 12-те принципа за добро управление - честно провеждане, представителност и обществено участие по време на избори, отзивчивост, ефикасност и ефективност; откритост и прозрачност; върховенство на закона, етично поведение, компетентност и капацитет, иновации и отвореност за промени; устойчивост и дългосрочна ориентация, стабилно финансово управление.

  Прочети повече...

  Виж снимки...

   

 • ПОКЛОН ПРЕД УЧИТЕЛИТЕ!

  Кметът на Вълчи дол - инж. Пенка Йорданова и зам.-кметът - Пепа Пенчева бяха гости на празника, посветен на 24 май в ОУ „Васил Левски“ в село Михалич“. Те посетиха всички училища и детски градини на територията на общината. Връчиха на директорите на учебните заведения поздравителни адреси и букети по случай празника на славянската писменост и българската просвета и култура, като знак на уважение и признателност към цялостната дейност на преподавателите от общината:

   

  Скъпи преподаватели, позволете ми да отправя към вас искрените си благопожелания по случай най-българския празник - 24-ти май! Денят на славянската писменост и българската просвета и култура е и празник на светлината в душите ни, на който трябва да отдадем заслуженото признание на тези, които съградиха нашата култура и на тези, които я предават на следващите поколения! С дълбока признателност се обръщам към вас, скъпи учители, които възпитавате нашите деца и ги учите да бъдат хора! Бъдете здрави и все така отдадени на професията "учител", която всъщност е и призвание за цял живот! Желая ви вдъхновение, постигане на нови творчески успехи и лично щастие! Честит празник!“

   

 • ПОКЛОН ПРЕД УЧИТЕЛИТЕ !

  Кметът на Вълчи дол - инж. Пенка Йорданова и зам.-кметът - Пепа Пенчева бяха гости на празника, посветен на 24 май в ОУ „Васил Левски“ в село Михалич“. Те посетиха всички училища и детски градини на територията на общината. Връчиха на директорите на учебните заведения поздравителни адреси и букети по случай празника на славянската писменост и българската просвета и култура, като знак на уважение и признателност към цялостната дейност на преподавателите от общината:

   Прочети повече...

   Виж снимки...

 • Община Вълчи дол с Етикет за иновации и добро управление на местно ниво

      На тържествена церемония по време на Годишната среща на местните власти от Югоизточна Европа в град Пловдив кметът на община Вълчи дол, инж. Пенка Йорданова получи от заместник министър-председателят по европейските въпроси и икономическата политика Томислав Дончев  кристален дванадесетостен, символизиращ 12-те принципа за добро управление - честно провеждане, представителност и обществено участие по време на избори, отзивчивост, ефикасност и ефективност; откритост и прозрачност; върховенство на закона, етично поведение, компетентност и капацитет, иновации и отвореност за промени; устойчивост и дългосрочна ориентация, стабилно финансово управление.

   

      Присъждането на престижното звание става след обстоен анализ на прилагането в общинската администрация на 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, на Съвета на Европа. С Етикета се удостоверява, че управлението в дадена община отговаря на определени изисквания за качество на предоставяните административни услуги. Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество.

    

      Общо 18 български общини получиха Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Отличените общини в приключилата трета процедура са: Банско, Бяла Слатина, Враца, Вълчи дол, Габрово, Горна Оряховица, Димитровград, Добрич, Долна баня, Кнежа, Ловеч, Павликени, Петрич, Поморие, Свищов, Столична, Троян, Търговище.

    

       Главната цел на инициативата е да се насърчават усилията на местните власти за формиране и прилагане на по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление. България е първата държава-членка на Съвета на Европа, която през 2010 г. получи акредитация от СЕ да присъжда на свои общини Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Досега успешно са проведени две процедури по присъждането на европейския приз у нас - през 2011 и през 2013 година.

   

   

 • УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩИНАТА ПОСЕТИХА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ...

   

      Ученици от четирите средищни училища на територията на община Вълчи дол посетиха сградата на Народното събрание в София, където се срещнаха министърът на младежта и спорта Красен Кралев...

  Прочети повече...

 • УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩИНАТА ПОСЕТИХА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

   

      Ученици от четирите средищни училища на територията на община Вълчи дол посетиха сградата на Народното събрание в София, където се срещнаха министърът на младежта и спорта Красен Кралев. Малчуганите бяха придружени от кмета на Вълчи дол, инж. Пенка Йорданова, а посещението беше организирано от народния представител Красимира Анастасова. Децата имаха възможността да обсъдят с министъра развитието на спорта в малките населени места и поставиха въпроса за изграждане на две нови спортни площадки и физкултурен салон на територията на общината.  Кралев разказа на своите гости за действията, които са предприети по отношение на третия час по физическо възпитание и подобряване на спортната база в училищата и им показа известните български спортисти, чиито портрети са окачени на стените на министерството. 
  Накрая за спомен всички се снимаха пред новото пано с фотографии във фоайето на ММС, а децата подариха на министъра картина с посвещение.

   

 • Обновиха войнишкия паметник в с. Щипско...

      На 16-ти май от 11:00 часа в село Щипско, община Вълчи дол се проведе тържество, посветено на 70-годишнината от края на Втората световна война и обновяването на войнишкия паметник в селото...

  Прочети повече...

   Виж снимки...

   

 • Обновиха войнишкия паметник в с. Щипско... (2)

  На 16-ти май от 11:00 часа в село Щипско, община Вълчи дол се проведе тържество, посветено на 70-годишнината от края на Втората световна война и обновяването на войнишкия паметник в селото...

  Прочети повече...

 • Обновиха войнишкия паметник в с. Щипско

   

      На 16-ти май от 11:00 часа в село Щипско, община Вълчи дол се проведе тържество, посветено на 70-годишнината от края на Втората световна война и обновяването на войнишкия паметник в селото. Паметникът бе обновен тази година, благодарение на Инициативен комитет от село Щипско, с председател Тодор Русев – бивш учител от селото и средства на Община Вълчи дол и средствата на 160 дарители, между които и Община Вълчи дол. Дейностите по обогатяване съдържанието на площта около и на самия паметник включваха:

   

   

   

  • Изграждане на две цветни алеи;

  • Стъпаловидна сцена за колективни изяви;

  • Монтаж на две мраморни основи, върху които ще се монтират плочи с изписаните имена на загиналите по време на войните щипчани.

   Кметът на Вълчи дол – инж. Пенка Йорданова връчи плакет с герба на общината на г-жа Красимира Анастасова – народен представител, като знак на признателност за помощта, която г-жа Анастасова винаги е оказвала на община Вълчи дол. Плакет получи и организаторът на инициативата по подобряването на културното наследство – Тодор Русев.

   

      Войнишките паметници на територията на община Вълчи дол са издирени и регистрирани през 2008 година, когато излезе „Закон за военните паметници“. Поддържат се от Общината в отлично състояние.

   

      Паметникът в село Щипско е един от общо 17 войнишки паметника, намиращи се на територията на община Вълчи дол /останалите са в селата Генерал Киселово – 2 бр., Червенци, Добротич, Брестак, Есеница, Караманите, Стефан Караджа, Кракра, Войводино, Щипско, Оборище, Калоян, Михалич, Бояна и град Вълчи дол/. Той се намира в парка на селото и е с размери 1.70х1.40х3.60 метра. Издигнат е в памет на падналите войници от с. Хасерджик[1] във войните през 1912-1913 и 1916-1918 г.“. Изработен е от камък, мозайка и цимент от Димитър Драганов Калъксъзов със собствени средства.

    Виж снимки...

   

 • ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ - КИТНО МЯСТО С ЯРКИ ДЕЛА В ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТ

  http://www.youtube.com/watch?v=p_VPqJVOuBs

 • ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА НА БиТиВИ „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“

   

  Служителите на Общинска администрация – Вълчи дол взеха участие в първия ден от кампанията на БиТиВи „Да изчистим България заедно“. Кметът на общината – инж. Пенка Йорданова и нейния екип освежиха и почистиха обществени терени и детски площадки в града.

  Датата за начало на кампанията - 10 май е денят, в който отбелязваме Европейския ден за почистване. Кампанията продължава и през следващите седмици, като акциите са организирани в синхрон с различни тематични поводи:

  17 май – Места за отдих и спорт в близост до населените места /Ден на българския спорт/;

  31 май – Детски площадки в населените места /във връзка с Международния ден на детето/;

  7 юни – Защитени територии, национални и природни паркове /Във връзка с Националния ден на природните паркове/;

  27 юни – Река Дунав, речни корита и водоеми в цялата страна /във връзка с Международния ден на река Дунав/.

  Община Вълчи дол призовава гражданите да се включат в кампанията.

  Виж снимки...

   

   

 • ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА НА БиТиВИ „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“ (2)

   

  Служителите на Общинска администрация – Вълчи дол взеха участие в първия ден от кампанията на БиТиВи „Да изчистим България заедно“. Кметът на общината – инж. Пенка Йорданова и нейния екип освежиха и почистиха обществени терени и детски площадки в града.

  Датата за начало на кампанията - 10 май е денят, в който отбелязваме Европейския ден за почистване. Кампанията продължава и през следващите седмици, като акциите са организирани в синхрон с различни тематични поводи:

  17 май – Места за отдих и спорт в близост до населените места /Ден на българския спорт/;

  31 май – Детски площадки в населените места /във връзка с Международния ден на детето/;

  7 юни – Защитени територии, национални и природни паркове /Във връзка с Националния ден на природните паркове/;

  27 юни – Река Дунав, речни корита и водоеми в цялата страна /във връзка с Международния ден на река Дунав/.

  Община Вълчи дол призовава гражданите да се включат в кампанията.

  Виж снимки...

   

   

 • ПРИЗИВ

  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

        В качеството си на Кмет на Община Вълчи дол Ви призовавам да се включите в поредната, вече традиционна кампанията на ВТЛ/ Медия груп. Най-голямата доброволческа кампания в България и социална активност на ЬТУ разширява мащаба си. През 2015 г. едноименната кампания се преименова в "Да изчистим България заедно". За първи път от началото на кампанията, датите за почистване тази година ще бъдат не една, а пет. Петото издание на инициативата включва организиране на 5 еднодневни акции за почистване на най-уязвимите населени и водни зони, областни администрации, общини и регионални институции, отговорни за опазване на природните богатства на страната.
        Гражданите могат да започнат участието си в кампанията, като почистят около домовете си, междублокови пространства или на специално оказани места от съответните общински институции.

  Прочети повече...

 • ПОРОЕН ДЪЖД НАНЕСЕ ОГРОМНИ ЩЕТИ В СЕЛО ГЕНЕРАЛ КОЛЕВО, ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

   

   

   

   

   

  На 28-ми май между 18:00 и 20:00 часа пороен дъжд, придружен с градушка,  се изля над село Генерал Колево, община Вълчи дол. Залети са ниви, наводнени са къщи и дворове, асфалтовата настилка е изронена от придошлата вода. Няма прелял язовир на територията на общината.

  Тази сутрин кметът на община Вълчи дол, инж. Пенка Йорданова,  посети пострадалото село. Общината ще изпрати налична техника, която да почисти улиците и да ги направи проходими. Предстои назначаването на комисия, която да обходи имотите и да оцени щетите. Ще бъдат искани средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

  Виж снимки...  Виж видео (bTV)...

 • 120 г. ОУ "Васил Левски"

 • ПРЕДПИСАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ХИГИЕННИ И ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ


  1. Да се уведоми населението, ползващо обществен местен водоизточник- „Лековита чешма” - гр. Вълчи дол, община Вълчи дол за качеството на водата, като на същият се постави трайна маркировка с надпис “Водата е негодна за пиене”...
   Прочети повече...

 • 120 г. ОУ "Васил Левски"

 • 9-ти май, ден на Победата и ден на Европа

 • Тържествен водосвет на Параклис "Св. Георги Победоносец", с.Бояна

 • ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ СЪС СПЕЦИАЛНО ОТЛИЧИЕ НА „ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ

  Специална награда за „Най-просперираща Общинска администрация”

   

   

   

   

   

   

  На 16.05.2013 г. на тържествена церемония... Прочети повече...

  Към наградата...

 • Първи юни - празник на с. Искър

  Кметство - с. Искър кани всички, желаещи да присъстват на празника на селото! Прочети повече...

Допълнителна информация