Одобрена е концепцията на община Вълчи дол за изпълняване на мерки за приобщаване на уязвими групи

Единствената одобрена концепция за изпълняване на мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ от област Варна е тази на община Вълчи дол...

Прочети повече...

Допълнителна информация