ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КОНСУЛТАНТ

Кратко описание на проект: ВС05М90Р001-2.002-0069 „Грижа за достоен и независим живот “

Обща цел (цели): Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, чрез предоставяне на комплексни социални услуги според специфичните потребности на лицата. Специфични цели:

1. Преодоляване на социалната изолация и зависимости на хората с увреждания и хората над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване...

описание;

заявление;

CV.

 

Допълнителна информация