„Общинска аптека - Здраве” ЕООД в град Вълчи дол отвори врати днес

„Общинска аптека - Здраве” ЕООД в град Вълчи дол отвори врати днес, 30 ноември, на големия християнски празник Андреевден!

 

Откриването на още една аптека бе от изключителна необходимоста за жителите на общината и една от основните цели, които кметът – Георги Тронков си бе поставил да изпълни по време на управленския си мандат. Той подчерта, че откриването на аптеката е стъпка напред към подобряване на здравното обслужване в общината и изказа благодарност към Общинския съвет и екипа на Общинска администрация - Вълчи дол, за това, че още една придобивка в услуга на жителите на общината вече е факт.

 

Аптеката се намира в сградата на Поликлиниката в град Вълчи дол, на ул. „М. Ф. Толбухин” №5 и има сключен договор с НЗОК. Снабдена е с всички необходими лекарства и медикаменти.

 

Всички граждани на община Вълчи дол ще могат да се възползват от достъпни цени, голямо продуктово разнообразие на лекарствени продукти и лично отношениепри обслужване в аптеката.

 

Общинска аптека Здраве ще работи всеки делничен ден от 8:00 до 17:30 часа, а през почивните дни е на разположение за своите клиенти от 9:30 до 14:00 часа.

Виж снимки...

 

 

 

 

 

 

Разширение на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа гр. Вълчи дол, обл. Варна”. Изменение е по чл. 154, ал. 2, т. 6 от ЗУТ с цел въвеждане на етапно изпълнение на обекта

 

Изх. № РД 08-01-3413/01.12.2020 г.

 

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

 

 

 

О Б Я В Я В А

 

Инвестиционно предложение за: „Разширение на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа гр. Вълчи дол, обл. Варна”. Изменение е по чл. 154, ал. 2, т. 6 от ЗУТ с цел въвеждане на етапно изпълнение на обекта.

 

          Целта на инвестиционно предложение на община Вълчи дол е разширение на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Вълчи дол.

 

          Настоящият проект предвижда допускане промяна в одобрените идейни проекти към Разрешение за строеж № 16/31.07.2012 г., издадено от Главния архитект на община Вълчи дол, заверено че е влязло в сила на 17.08.2012 г. от органа който го е издал; Презаверено на основание чл. 153, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на 15.12.2015 г., влязло в сила на 29.12.2015 г.; Презаверено на основание чл. 153, ал. 4 от ЗУТ на 09.04.2019 г., което се състои във въвеждане на етапно изграждане на строежа на основание чл. 154, ал. 2, т. 6 от ЗУТ.

 

Със Заповед № 5/29.10.2020 г. на Главния архитект на община Вълчи дол е допълнено Разрешение за строеж № 16/31.07.2012 г. за:„Разширение на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа гр. Вълчи дол, обл. Варна” – втора категория, на основание чл. 154, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, състоящо се в етапно изграждане, както следва:

 

I ЕТАП:

 

-          ул.”Алеко Константинов”/о.т.215-о.т.9204-о.т.175/:

 

-          ул.”Росица”/о.т.149-о.т.65/:

 

-          ул.”Марица”/о.т.167.т.168/:

 

-          ул.”Тунджа”/о.т.152-о.т.151-о.т.150/:

 

-          тупик към ул."Ж. Карамфилова"/т.59’-т.59”/.

 

II ЕТАП:

 

ул.”Марица”/о.т.164-от.165-о.т.166-о.т.167/:

 

III ЕТАП:

 

-          Водоснабдяване:ул. Драгоман; ул. Георги Димитров, без участък от о.т. 2-о.т.3-о.т.8-о.т.22; ул. Дунав; ул. Урожай, без участък от о.т. 21-о.т.40; ул. Оборище; ул. Климент; ул. Гео Милев; ул.  Люлин; ул. Радецки; ул. Асен Златаров, без участък от о.т. 40-о.т.41-о.т.42-о.т.43; ул. Пирин; ул. Янтра; ул.  Васил Коларов, без участък от о.т. 50-о.т.51; ул. Толбухин, без участък от о.т. 76-о.т.50-о.т.49-о.т.49'-о.т.43-о.т.39-о.т.26-о.т.12-о.т.14; ул. Бузлуджа, без участък от о.т. 42-о.т.51; ул. Витоша; ул. Хаджи Димитър; пл. Освобождение; ул. Трети март; ул. Бригадирска; ул. Катюша; пл. Христо Ботев; ул. Средна гора; ул. Камчия; ул. Любен Каравелов; ул. Черно море; ул. Иван Вазов; ул. Аврам Гачев; ул. Алеко Константинов; ул. Н.Й. Вапцаров; ул. Ген. Скобелев; ул. Странджа; ул. Лиляна Димитрова; ул. 23-ти септември; ул. Елин Пелин; ул. Христо Смирненски; ул. Антон Иванов; ул. Цанко Церковски; ул. Стефан Караджа; ул. Стара Планина; ул. Кирил и Методий; ул. Марица; ул. Росица; ул. Тунджа; ул. Димитър Благоев; ул. Александър Стамболийски; ул. Георги Мамарчев; ул. Родопи; ул. Шипка; ул. Жечка Карамфилова; ул. Малчика; ул. Тодор Каблешков;

 

-          Канализация: ул.”Христо Смирненски”;  ул.”Никола Вапцаров”; ул.”Антон Иванов”;  ул.”Стара планина”;  ул.”Цанко Церковски”;  ул.”Стефан Караджа”;  ул.”Иван Вазов”;  ул.”Черно море” ;ул.”Любен Каравелов” ;ул.”Аврам Гачев”; тупик от ул.”Любен Каравелов”; ул.”Катюша”; ул.”Бригадирска”; ул.”Трети март”; по пл.”Христо Ботев” до ул.”Александър Стамболийски; ул.”Хаджи Димитър”; пл.”Освобождение”; бул.”Васил Левски”; ул.”Васил Коларов”; ул.”Георги Димитров”; улица от о.т.3-о.т.4-о.т.5; улица от о.т.5-о.т.254-о.т.255; улица от о.т.12-о.т.14 към о.т.6; ул.”Дунав”; ул.”Асен Златаров”; ул.”Урожай”; ул.”Пирин”; ул.”Климент”; по ул.”Гео Милев” о.т.32-о.т.57-о.т.72; ул.”Жечка Карамфилова”; ул.”Георги Мамарчев”; ул.”Родопи”; ул.”Шипка”; ул.”Росица”; ул.”Тодор Каблешков”; тупик от ул.”Тодор Каблешков”; участък от ул.”Оборище”;

 

IV ЕТАП:

 

-          Дъждовна канализация: От ул. Радецки” / от о.т.33/, по ул. „Асен Златаров”/до о.т.44/, по ул. „Добруджа” в посока о.т.29 до съществуващо дере и по него до съществуващ водосток под ж.п. линията Варна-Добрич.

 

V ЕТАП:

 

-          Дъждовна канализация на останалата част на гр. Вълчи дол, съгласно одобрен идеен проект.

 

ОТ ОДОБРЕНИЯ ИДЕЕН ПРОЕКТ ОТПАДАТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

 

-          Канализационното отклонение по ул.”Толбухин” /о.т.49-о.т.50/, Кл.34-Б ф300мм /ID/PE  SN8 L=73.45м 

 

-                       Канализация по ул.”Георги Димитров”, о.т.70-о.т.970

 

-                       Канализация по ул.”Трети март” , о.т.970-о.т.9187

 

-                       Канализация по ул.”Бузлуджа” ,    о.т.11-о.т.24-38-42-51

 

-                       Канализация по ул.”Хаджи Димитър”,  о.т.72-о.т.84-984

 

-                       Канализация по ул.”Васил Коларов” , о.т.51-о.т.50

 

-                       дъждовна канализация по ул.”Родопи”,  о.т. 145-о.т.147

 

            Горните допълнения към  Строително разрешение № 16/31.07.2012 г., презаверено на 15.12.2018г. са направени въз основа на оценка за съответствие от НСН „БУЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ” ЕООД, гр. София; Презаверен Идеен Инвестиционен проект за строеж на „Разширениена канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа гр. вълчи дол , одобрен  на 29.10.2020г. и Презаверен Работен проект за изпълнение на Етап I, одобрен  на 29.10.2020 г. Предварителен договор за присъединяване към водопроводната и/или канализационна система от 02.08.2019г.; Разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона № РСПП-5 от 01.08.2019г. и № РСПП-6 от 01.08.2019г.от Агенция „Пътна инфраструктура” Областно пътно управление-Варна; Становище с рег. № 819000-24031/08.05.2020 г. на Министерство на вътрешните работи, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”- Варна и Съгласувателно писмо с РИОСВ - Варна изх. № 08-01-4190/1/ от 11.07.2012 г.

 

Съгласно разпоредбите на чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ЗУТ и чл. 4, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи, обект: „Разширение на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа гр. Вълчи дол, обл. Варна” е определен като ВТОРА КАТЕГОРИЯ СТРОЕЖ.

 

С осъществяване на инвестиционното намерение няма да се променя съществуващата пътна инфраструктура. Няма да се изгражда допълнителна инфраструктура като пътища, улици, газопровод, електропровод и др.

 

Няма да се използват взривни вещества.

 

Инвестиционното намерение не засяга защитени територии и защитени зони, няма трансгранично въздействие.

 

По време на строителството използваните природни ресурси ще бъдат строителни  материали и вода.

 

По време на строителството и експлоатацията  не се очаква генериране на опасни за околната среда, за населението и животинския свят отпадъци. Не се предвижда да се генерират отпадъчни води.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх. № РД 08-01-3355/20.11.2020 г.

 

Изх. №  РД 08-01-3355/20.11.2020 г.

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

              На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Вълчи дол съобщава, че  осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за инвестиционното намерение на Община Вълчи дол за:  „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.43.34 по КККР на гр. Вълчи дол с цел да се отреди за инженерно – техническа инфраструктура” и

 

„Изработване на проект за ПУП–ПП за изграждане на техническа инфраструктура извън урбанизираната територия на гр. Вълчи дол за захранване на въжена и снежна линия в ПИ с идентификатор 12574.45.36 по КККР на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна”

 

              Информацията е на разположение в дирекция «Устройство на територията и общинска собственост», ет. 2, ст. 203 в сградата на община Вълчи дол.

 

              Заинтересованите лица могат да прегледат информацията в 14–дневен срок, считано от 23.11.2020 г. за изразяване на  становища, мнения, възражения.

 

П У Б Л И Ч Е Н Т Ъ Р Г С Я В Н О Н А Д Д А В А Н Е

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

 

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

 

О Б Я В Я В А

 

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 

Продажба на имоти, частна общинска собственост:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 84022.501.665 с площ 5450 кв.м., НТП: за друг вид застрояване по кадастралната карта на с.Щипско, номер по предходен план: 9594, 9527, кв.27а, парцел V. АОС №3826/13.09.2019г.

 

Начална тръжна цена: 22 350,00 лв.без ДДС                    Депозита е в размер на 4470,00 лв. 

 

2. Поземлен имот с идентификатор 84022.501.816 с площ 1013 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди по кадастралната карта на с.Щипско, номер по предходен план: кв.27а, парцел VІ. АОС №3828/13.09.2019 г.

 

Начална тръжна цена: 4 150,00 лв.без ДДС                       Депозита е в размер на 830,00 лв. 

 

3. Поземлен имот с идентификатор 84022.501.817 с площ 937 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди по кадастралната карта на с.Щипско, номер по предходен план: кв.27а, парцел VІІ. АОС №3829/13.09.2019 г.

 

Начална тръжна цена: 3 850,00 лв. без ДДС                       Депозита е в размер на 770,00 лв. 

 

4. Поземлен имот с идентификатор 84022.501.818 с площ 618 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди по кадастралната карта на с.Щипско, номер по предходен план: кв.27а, парцел ІV. АОС №3827/13.09.2019 г. 

 

Начална тръжна цена: 2 550,00 лв.без ДДС                           Депозита е в размер на 510,00 лв. 

 

5. Поземлен имот с идентификатор 84022.501.697 с площ 3681 кв.м., НТП: за друг обществен обект, комплекс  по кадастралната карта на с.Щипско,  номер по предходен план: 324, кв.119, парцел ІІІ. АОС №4010/06.10.2020 г.

 

Начална тръжна цена:15 100,00 лв. без ДДС                          Депозита е в размер на 3020,00 лв. 

 

6. Поземлен имот с идентификатор 12574.56.2с площ 2621 кв.м., НТП: нива, ІV категория, находяща се в землището на гр.Вълчи дол, номер по предходен план: 056002. АОС №4005/30.09.2020г.

 

Начална тръжна цена: 3 536,00 лв.                               Депозита е в размер на 707,20 лв. 

 

Търгът да се проведе на 03.12.2020 г. от 10.00 часа в заседателна зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. Хр. Ботев №1.

 

Цена на тръжната документация: 20,00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1,партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423478763, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00.

 

Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев"1, ет. 2, ст. 211 от11.11.2020 г. до 17:00 ч. на01.12.2020 г.

 

Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 01.12.2020 г.

 

За справка и информация Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.

 

П У Б Л И Ч Е Н Т Ъ Р Г С Я В Н О Н А Д Д А В А Н Е

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

 

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

 

О Б Я В Я В А

 

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 

Продажба на имоти, частна общинска собственост:

 

1. Имот идентификатор 35506.1.144, с площ 829 кв.м., АОС № 4019/22.10.2020 г., номер по предходен план: 001144, с начин на трайно ползване: лозе, находящ се в землището на с. Калоян.

 

Начална тръжна цена: 667,00 лв.                             Депозита е в размер на 133,40 лв.

 

2. Имот с идентификатор 35505.1.145, с площ 1815 кв.м., АОС №4020/22.10.2020 г., номер по предходен план:001145., с начин на трайно ползване:  лозе,  находящ се в землището на с. Калоян.

 

Начална тръжна цена: 1461,00 лв.                           Депозита е в размер на 292,20 лв.

 

3.Имот с идентификатор 06416.68.32, с площ  5239 кв.м., АОС №4013/22.10.2020 г.,номер по предходен план: 068032, с трайно ползване нива,  находящ се в землището на с. Брестак.

 

Начална тръжна цена: 5 611,00 лв.               Депозита е в размер на 1122,20 лв.

 

4. Имот с идентификатор 06416.82.27, с площ 2785 кв.м.,АОС №4015/22.10.2020 г., номер по предходен план: 082027, с начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Брестак.

 

Начална тръжна цена: 3 373,00 лв.                    Депозита е в размер на674,60 лв.

 

5.Имот с идентификатор 06416.92.19, с площ 3034 кв.м.,  АОС №4014/22.10.2020 г., номер по предходен план: 092019, с начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Брестак.

 

Начална тръжна цена: 3 714, 00 лв.                   Депозита е  размер на 742,80 лв.

 

6. Имот с идентификатор 06416.105.16, с площ 6881 кв.м.,АОС №3753/16.10.2018 г., номер по предходен план: 000229, с начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, находящ се  в землището на с.Брестак.

 

Начална тръжна цена: 5 161,00 лв                                Депозита е в размер на 1032,20 лв.

 

7.Имот с идентификатор 06416.82.23, с площ 5390 кв.м.,АОС № 3535/31.05.2017 г., номер по предходен план: 082023, с начин на трайно ползване: нива, находящ се  в землището на с. Брестак,

 

Начална тръжна цена:4 554,00 лв.                              Депозита е в размер на 910,80 лв.

 

8. Имот с идентификатор 06416.82.24, с площ 5354 кв.м.,АОС № 3536/31.05.2017 г., номер по предходен план:082024, с начин на трайно ползване:  нива, находящ се в землището на с. Брестак.

 

Начална тръжна цена:4 524,00 лв.                            Депозита е в размер на 904,80 лв.

 

9. Имот с идентификатор 47874.45.21, с площ 3403 кв.м.,АОС №4016/22.10.2020 г., номер по предходен план: 045021, с начин на трайно ползване: нива, находяща се в землището на с. Метличина.

 

Начална тръжна цена: 4 257,00 лв.                         Депозита е в размер на 851,40 лв.

 

10. Имот с идентификатор 47874.48.18, с площ 2244 кв.м.,АОС №4018/22.10.2020 г., номер по предходен план: 048018, с начин на трайно ползване: нива, находящ се  в землището на с. Метличина.

 

Начална тръжна цена: 1800,00 лв.                              Депозита е в размер на 360,00 лв.

 

11.Имот с идентификатор 47874.48.13, с площ 416 кв.м.,АОС №4017/22.10.2020 г., номер по предходен план 048013, находящ се  в землището на с. Метличина.

 

Начална тръжна цена: 334,00 лв.                                 Депозита е в размер на 66,80 лв.

 

Търгът да се проведе на 20.01.2021 г. от 10.00 часав заседателна зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. Хр. Ботев №1.

 

Цена на тръжната документация: 20,00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1,партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423478763, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00.

 

Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев"1, ет. 2, ст. 211 от04.01.2021 г. до 17:00 ч. на18.01.2021г.

 

Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 18.01.2021г.

 

За справка и информация Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.

 

 

 

 

 

З А П О В Е Д № 1049

 

З А П О В Е Д

 № 1049

гр. Вълчи дол, 30.10.2020 г.

 

               На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закон за местните данъци и такси

 

     О П Р Е Д Е Л Я М:

 

              Границите на районите, вида на предлаганите услуги по събирането и транспортирането на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, както поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Вълчи дол през 2021 г., съгласно одобрените схеми на разположението на контейнерите, както следва:

 

 

 

І. За гр. Вълчи дол, включващ всички улици и квартали, Стопански двор, Ел. подстанция Вълчи дол, Бензиностанция Петрол и ПИ с идентификатор 12574.501.310 на „АГРО 03” ООД предлаганата услуга е:

 

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти седмично.
 2. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

 

 

ІІ. За с. Брестак, включващ  всички улици и квартали, ПИ с идентификатор 06416.112.3 на „Свинекомплекс Брестак” АД, ПИ с идентификатор 06416.121.4 на „Булгартрансгаз” ЕАД и ПИ с идентификатор 06416.112.3 на СН „Акваполи” с. Брестак предлаганата услуга е:

 

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 3 пъти през месеците – януари, февруари, март, юни, юли, август, ноември и декември и по 4 пъти през месеците – април, май, септември и октомври.
 2. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

 

 

ІІІ. За с. Генерал Киселово, включващ  всички улици и квартали и ПИ с идентификатор 14670.38.6 предлаганата услуга е:

 

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 3 пъти през месеците – януари, февруари, март, юни, юли, август, ноември и декември и по 4 пъти през месеците – април, май, септември и октомври.
 2. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

 

 

ІV. За с. Стефан Караджа, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга се запазва:

 

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 3 пъти в месеца.

 

2.      Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

V. За с. Червенци, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга се запазва:

 

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 3 пъти в месеца.
 2. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

 

 

VІ. За с. Михалич, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е:

 

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 3 пъти през месеците – януари, февруари, март, юни, юли, август, ноември и декември и по 4 пъти през месеците – април, май, септември и октомври.
 2. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

 

 

VІІ. За с. Караманите, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е:

 

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти през месеците – януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през месеците – март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври.
 2. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

 

 

VІІІ. За с. Генерал Колево, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е:

 

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти през месеците – януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през месеците – март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври.
 2. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

 

 

ІХ. За с. Добротич, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга се запазва:

 

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 3 пъти в месеца.

 

2. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

 

 

Х. За с. Метличина, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е:

 

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти през месеците – януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през месеците – март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври.

 

2. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

 

 

ХІ. За с. Радан войвода, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е:

 

 1. Сметосъбиране и сметоизвозване по 2 пъти през месеците – януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през месеците – март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври.
 2. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

 

 

ХІІ. За с. Изворник, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е:

 

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти през месеците – януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през месеците – март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври.
 2. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

ХІІІ. За с. Есеница, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга се запазва:

 

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 3 пъти в месеца.
 2. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

 

 

ХІV. За с. Калоян, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга се запазва:

 

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 3 пъти в месеца.
 2. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

 

 

ХV. За с. Искър, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е:

 

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти през месеците – януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през месеците – март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври.
 2. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

 

 

ХVІ. За с. Войводино, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е:

 

1.      Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти през месеците – януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през месеците – март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври.

 

2.      Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

 

 

ХVІІ. За с. Щипско,  включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е:

 

1.      Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти през месеците – януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през месеците – март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври.

 

2.      Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

 

 

ХVІІІ. За с. Бояна, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е:

 

1.      Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти през месеците – януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през месеците – март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври.

 

2.      Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

 

 

ХІХ. За с. Оборище, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга се запазва:

 

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 3 пъти в месеца.
 2. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

 

 

ХХ. За с. Страхил, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга се запазва:

 

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти в месеца.
 2. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

ХХІ. За с. Звънец, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга се запазва:

 

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти в месеца.
 2. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

 

 

ХХІІ. За с. Кракра, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга се запазва:

 

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти в месеца.
 2. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

 

 

            Заповедта да се сведе до знанието на Грозданка Йорданова - Директор на дирекция МДТНП,  инж. Диана Петрова - Главен експерт в Дирекция УТОС и кметовете на населени места в община Вълчи дол.

 

            Контролът по изпълнение на заповедта възлагам  на Димо Димов – Ръководител дейност БКС.

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ТРОНКОВ /п/

 

Кмет на община Вълчи дол

 

 

 

 

 

Обяви

 

 

26.01.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-138/26.01.2021 г.


ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

съгласно чл. 4, ал. 2 и чл. 8, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда


...

Прочети повече...

 

14.01.2021 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № 08-01-112 / 14 .01 .2021 г.

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е внесен проект ПУП-П РЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване ) за УПИ ІІІ 5 28 и УПИ І V 5 29 , / ПИ с идентификатор № 84022.501.528 и ПИ с идентификатор № 84022.501.529 /, кв. 72 по плана на с. Щипско , общ. Вълчи дол, обл. Варна.

Обявление;

Обяснителна записка;

Графична част.

 

12.01.2021 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. №  РД 08-01-81/12.01.2021 г.

 

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е внесен проект ПУП-ПЗ  ПИ с идентификатор № 12574.45.36  по КККР на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна.

 Плана предвижда промяна на предназначението на имота за "еко пътека и въжена линия".

 Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев"№1.

 

Обявление;

Обяснителна записка;

Графична част.

 

08.01.2021 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. РД 9400-П-195-1/08.01.2021г.

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 16/07.01.2021 г. за изработване на ПУП-ПЗ на УПИ III, кв.119 /ПИ с идентификатор № 84022.501.697/ по плана на с. Щипско.

 

08.01.2021 г.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. РД 08-01-36-1/08.01.2021Г.

 

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 14/07.01.2021 г. за изработване на ПУП-ПЗ на УПИ II читалище, кв.43 / ПИ с идентификатор № 47874.501.646/ по плана на с. Метличина.

 

29.12.2020 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

Продажба на имоти, частна общинска собственост:1. Имот идентификатор 35506.1.144, с площ 829 кв.м., АОС № 4019/22.10.2020 г., номер по предходен план: 001144, с начин на трайно ползване: лозе, находящ се в землището на с. Калоян.

Начална тръжна цена: 667,00 лв.                             Депозита е в размер на 133,40 лв...

Прочети повече...

 

 

02.12.2020 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. РД 08-01-3411(1) /02.12.2020г.

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1165/01.12.2020 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-градина, кв. 19/делба и промяна на предназначението/ по плана на с. Михалич.

 

01.12.2020 г.


Изх. № РД 08-01-3413/01.12.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

 О Б Я В Я В А

 Инвестиционно предложение за: „Разширение на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа гр. Вълчи дол, обл. Варна”. Изменение е по чл. 154, ал. 2, т. 6 от ЗУТ с цел въвеждане на етапно изпълнение на обекта...

Прочети повече...

26.11.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

изх. РД 08-01-3380(1) / 26.11.2020г.

 На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 1145/26.11.2020 г. за изработване на ПУП-ПЗ за УПИ VIII читалище, кв. 22 /36302.501.146/ по плана на с. Караманите, общ. Вълчи дол.

 

20.11.2020 г.


СЪОБЩЕНИЕ                       

  На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Вълчи дол съобщава, че  осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за инвестиционното намерение на Община Вълчи дол за:  „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.43.34 по КККР на гр. Вълчи дол с цел да се отреди за инженерно – техническа инфраструктура” и

 „Изработване на проект за ПУП–ПП за изграждане на техническа инфраструктура извън урбанизираната територия на гр. Вълчи дол за захранване на въжена и снежна линия в ПИ с идентификатор 12574.45.36 по КККР на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна”...

Прочети повече...

 

12.11.2020 г.


 На вниманието на земеделските производители

  Общинска администрация Вълчи дол, уведомява ползвателите на земеделски земи на територията на Община Вълчи дол, че на основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Решение №351/29.10.2020г. на Общински съвет Вълчи дол са публикувани заповедите на Кмета на Община Вълчи дол за ползване на имоти с начин на трайно ползване „полски път", собственост на Община Вълчи дол, за стопанската 2020/2021г., както следва:

 

гр. Вълчи дол   заповед;  
с Бояна   заповед;  
с. Брестак   заповед;  
с. Войводино   заповед;  
с. Генерал Киселово   заповед;  
с. Генерал Колево   заповед;  
с. Добротич   заповед;  
с. Есеница   заповед;  
с. Звънец   заповед;  
с. Изворник   заповед;  
с. Искър   заповед;  
с. Калоян   заповед;  
с. Караманите   заповед;  
с. Кракра   заповед;  
с. Метличина   заповед;  
с. Михалич   заповед;  
с. Оборище   заповед;  
с. Радан Войвода   заповед;  
с. Стефан Караджа   заповед;  
с. Страхил   заповед;  
с. Червенци   заповед;  
с. Щипско   заповед;  

 

 

11.11.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
за предоставяне на оферта за участие в процедура за ибор на кредитна институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Вълчи дол

На основание Решение №353 от Протокол №19 от 10.11.2020 г. на Общински съвет-Вълчи дол и чл.19 от Закона та общинския дълг. Община Вълчи дол отправя покана до всички заинтересовани финансови или кредитни институции та предоставяне на оферта та участие в процедура та итбор ма финансова или кредитна институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Вълчи дол при следните условия и параметри:

1.    Максимален размер на кредита до 700 000 лв. /словом: седемстотин хиляди лева/...

 Обявление...

  Решение...

 

10.11.2020 г.


ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

Продажба на имоти, частна общинска собственост:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 84022.501.665 с площ 5450 кв.м., НТП: за друг вид застрояване по кадастралната карта на с.Щипско, номер по предходен план: 9594, 9527, кв.27а, парцел V. АОС №3826/13.09.2019г...

Прочети повече..

 

04.11.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

изх. РД 08-01-3280 /27.10.2020г.

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1030/27.10.2020 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ III-528 и УПИ IV-529, кв. 72 /делба/ по плана на с. Щипско.

 

04.11.2020 г.


                                    ОБЯВЛЕНИЕ                      

до всички заинтересовани лица

 На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Вълчи дол предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите  предложения и изразят становища по Мотивирания доклад на Кмета на Община Вълчи дол относно Предложение за вземане на решение за определяне размера на такса битови отпадъци за 2021 година за населените места на територията на община Вълчи дол.

 

Мотивите за вземане на решението са посочени в публикацията на интернет страницата на Община Вълчи дол Мотивиран доклад от Кмета на   Община Вълчи дол .

 

 Предложения и становища се приемат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на  e-mail: oba_ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   или в деловодството на Община Вълчи дол , пл.“Христо Ботев“ № 1

 

МОТИВИРАН ДОКЛАД;

Приложения 1,2,3,4 и 5 ПЛАН-СМЕТКА-2021;

 

30.10.2020 г.


З А П О В Е Д № 1049

 гр. Вълчи дол, 30.10.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закон за местните данъци и такси

      О П Р Е Д Е Л Я М:

              Границите на районите, вида на предлаганите услуги по събирането и транспортирането на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, както поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Вълчи дол през 2021 г., съгласно одобрените схеми на разположението на контейнерите, както следва...

Прочети повече...

 

 

27.10.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ изх. РД 08-01-3280 /27.10.2020г.


На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1030/27.10.2020 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ III-528 и УПИ IV-529, кв. 72 /делба/ по плана на с. Щипско.
 

21.10.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

11а основание чл. 62а. ал. 1 от Закона за вол inc. директорът на Басейпова дирекция ..Черноморски район” ОБЯВЯВА ининпашвата на ОГнцпна Девня, е Булени: 000063645, със сецалите н адрес на управление: град Девня, ул ..Сьедппсине" N4 78...

 Прочети повече...

 

20.10.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

от

От Недко Генчев Малчев
Фирма - БГ Агро земеделска компания ЕООД
ЕИК 103609000
Адрес: гр.Вълчи дол, ул.”Драгоман ” №4

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме:...

 Прочети повече...

 

09.10.2019 г.

 ЗАПОВЕДИ                                       

 На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Доклад изх.№ РД-07-147-1/14.09.2020г. наш вх.№ РД-07-147-19/15.09.2020г. на Комисията, назначена със Заповед № РД-20-07-147/29.07.2020 г.,  на Директора на Областна дирекция „Земеделие”-Варна, както и представено сключено доброволно споразумение с вх. № 1/31.08.2020 г. за землището на с. Бояна, ЕКАТТЕ 05978, общ. Вълчи дол, обл. Варна, за землището на:

гр. Вълчи дол   заповед;  
с Бояна   заповед;  
с. Брестак   заповед;  
с. Войводино   заповед;  
с. Генерал Киселово   заповед;  
с. Генерал Колево   заповед;  
с. Добротич   заповед;  
с. Есеница   заповед;  
с. Звънец   заповед;  
с. Изворник   заповед;  
с. Искър   заповед;  
с. Калоян   заповед;  
с. Караманите   заповед;  
с. Кракра   заповед;  
с. Метличина   заповед;  
с. Михалич   заповед;  
с. Оборище   заповед;  
с. Радан Войвода   заповед;  
с. Стефан Караджа   заповед;  
с. Страхил   заповед;  
с. Червенци   заповед;  
с. Щипско   заповед;  

 

 

08.10.2020 г.

 изх. № 08-01-3149/07.10.2020г.
 
О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 946/07.10.2020 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ...

 Прочети повече...

 

 

23.09.2020 г.

 изх. № 08-01-2881(1)/23.09.2020г.
 
О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.128,ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е обнародвано Обявление с изх. № 08-01-2881(1)/23.09.2020г. за изготвен проект ПУП-ПП (подробен устройствен план - парцелен план) за обект : Електрозахранване и водоснабдяване на ПИ с идентификатор № 69170,77,3 по КК на с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна...

 Прочети повече...

 

18.09.2020 г.


изх. № РД 08-01-2989/18.09.2020 г

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 865/18.09.2020 г. за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-Детски дом и ясли, кв. 16 по кадастралния и регулационен план на с. Генерал Киселово.

 

 

17.09.2020 г.


изх. № РД 08-01-2971/17.09.2020 г

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 124 б. ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол. Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 843/15.09.2020 г. за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 84022.501.466 по КККР на с. Щипско.


 

10.09.2020 г.


Изх.№ РД-08-01-2939/10.09.2020 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ


 

 На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 831/09.09.2020 г. за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 32442.37.1 по КККР на с. Изворник.

 

07.09.2020 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

І. Отдаване под наем за стопанската 2020/2021г. на имот публична общинска собственост: 

 

·      ПИ с идентификатор 14667.30.9 с площ 62746 кв.м., номер по предходен план: 030009, с начин на трайно ползване: пасище, находящ се в землището на с. Генерал Киселово, АОС №3919/04.05.2020 г...

 Прочети повече...

 

 

27.08.2020 г.

Изх. №  РД 08-01-2866/27.08.2020 г.

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Вълчи дол съобщава, че  осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за...

 Прочети повече...

  Информация по Приложение 2...

 

 

19.08.2020 г.

Списък на допуснатите и не допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Директор на дирекция Устройство на територията и общинска собственост

 Прочети повече...

 

 

17.08.2020 г.


Изх.№ РД-08-01-2814/17.08.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, община Вълчи дол
ОБЯВЯВА

 

 Инвестиционно предложение за: «Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.45.36 по КККР на гр. Вълчи дол е цел промяна предназначението на имота от „Нива” в за „Еко пътека и въжена линия”»...


Прочети повече...

 

 

05.08.2020 г.


Изх.№ РД-08-01-2769/05.08.2020 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ


 

 Уведомление...

 

 

29.07.2020 г.ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ УТОС В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

 

 На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от НАРЕДБА за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители...


Прочети повече...

 

27.07.2020 г.Изх.№ РД-08-01-2716/27.07.2020 г.


СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава, че осигурява обществен достъп до информацията по приложение №2...

Прочети повече...

 

20.07.2020 г.ОБЯВА ЗА ТЪРГ              

 

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за:

I. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на част от имоти публична общинска собственост, както следва:

1. Помещение №1 с площ 9,90кв.м., находящо се в сграда за култура и изкуство с идентификатор 21717.501.174.1 разположена в поземлен имот с идентификатор 21717.501.174, по плана на с. Добротич, общ. Вълчи дол, АОС №3928/27.05.2020 г...

Прочети повече...

 

17.07.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2609/17.07.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 688/ 17.07.2020 г. за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ е идентификатор № 06416.90.11 по КК на землище е. Брестак.

 

17.07.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2608/17.07.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 689/17.07.2020г. за одобряване на ПУП-ПРЗ(подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за УПИ 1-139; УПИ VI-139a и УПИ VII-139a кв. 34 по плана на с. Радан Войвода - промяна на вътрешните регулационни линии по имотните граници.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14 - дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд - Варна.

 

10.07.2020 г.


Вх. №  РД 3200-202/10.07.2020 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

от БГАГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ ЕООД

 

"Разполагане на преместваем обект Колонка и резервоар за модулна етапния за дизелово гориво за надземен монтаж“ в ПИ 12574.501.96 по КККР на гр.Вълчи дол с адресул.Драгоман №4"...
Прочети повече...

 

01.07.2020 г.

Изх. № РД-08-01-2529/01.07.2020    г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение за: «Процедиране на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.37.49 по КККР на град Вълчи дол с цел промяна предназначението на имота от „Широколистна гора” в за „Рекреационен, развлекателен и туристически комплекс” и «Процедиране на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.37.44 по КККР на гр. Вълчи дол с цел промяна предназначението на имота от „Местен път” в за „Движение и транспорт”»...
Прочети повече...

 

 

01.07.2020 г.

ПРОТОКОЛ


разпределение на имоти ДПФ с НТП-ПМЛ стоп. 2020

 

Днес 18.06.2020 г. в 11.00 часа на основание чл.37и, ал.Ю от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Заповед № РД 20-07-81/05.06.2020 г. на Директора на ОД “Земеделие”-гр.Варна заседава комисия в състав...
Прочети повече...

 

 

18.06.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ


НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЪЛЧИ ДОЛ

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава, че осигурява обществен достъп до информацията по приложение №2...
Прочети повече...

 

 

18.06.2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ОБШИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Пълен пощенски адрес: 9280 гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1

 

Уведомяваме Ви, че ОБШИНА ВЪЛЧИ ДОЛ има следното инвестиционно предложение:
Промяната на предназначението на земеделски територии в горски територии: част от поземлени имоти с идентификатори...
Прочети повече...

 

 

 

17.06.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
ДИРЕКЦИЯ "ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ" МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН Р А Й О Н - “В А Р НА" 9010 Варна, ул. “Оборище" J3A; тел. (052)679154; факс (052)609992; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Г-н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ Кмет на ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Факс: 0517 22 135

Относно: Лятно-есенната кампания по прибиране на реколтата

 

Във връзка с предстоящото започване на лятно-есенната кампания по прибирането на реколтата, Ви уведомяваме, че през землищата и край населените места на Вашата община, преминават електропроводи ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ, които са част от електропреносната система, собственост на ECO - ЕАД, Мрежови експлоатационен район - Варна....
Прочети повече...

 

 

11.06.2020 г.

Приложение № 2 към чл. 6

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г„ в сила от 12.04.2019 г.)

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

I.    ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1.    ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, представлявана от Георги Тронков - Кмет на община.
2.    Търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на ЮЛ -
Община Вълчи дол, гр. Вълчи дол пл. Христо Ботев 1, ЕИК 000093474...
Прочети повече...

 

 

11.06.2020 г.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50 9280 гр.Вълчи дол, пл. „Хр.Ботев”№1; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Вълчи дол съобщава, че осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за инвестиционното намерение на Община Вълчи дол за: «„Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ...
Прочети повече...

 

 

11.06.2020 г.

 

ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “НАУКА-1907” СЩИПСКО, ОБЛ. ВАРНА

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА АРЕНДОВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ НА 70ДКА, СОБСТВЕНОСТ НА ЧИТАЛИЩЕТО ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ...
Прочети повече...

 

 

03.06.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2407/02.06.2020 г.
ОБЯВЛЕНИЕ
 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект ПУП - ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за УПИ 1-139, VI-139а, VII-139а кв. 34 по плана на с. Радан Войвода.

Предвижда се премахване на вътрешните регулационни линии между УПИ 1-139, VI-139а, VII-139а, след което се образува но УПИ IX-119, а вътрешно, регулационната линия между новообразуваният имот и съседните му УПИ II-139 и УПИ V-139a се прокарват по кадастралните граници.

Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ е изложен в Устройство на територията - ет. 2, ст. 203 в сградата на общината.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните съседи могат да прегледат проекта и ако имат възражения да ги направят писмено до общинската администрация.
...
Приложение...

 

 

27.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Камен Куртев Петров Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД

БУЛСТАТ 103535920
Адрес: гр Вълчи дол ул. „Ал, Стамболийски „53


 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

26.05.2020 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА

 


Прочети повече...

 

 

22.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Даниел Петров Петров / I Фирма „Крис-61" ООД ,БУЛСТАТ 200878466 Адрес.гр.Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

22.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Даниел Петров Петров / I Фирма „Крис-61" ООД ,БУЛСТАТ 200878466 Адрес.гр.Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

 

21.05.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2365/21.05.2020 г.
ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 486/20.05.2020 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване ) за УПИ IV-545 кв. 39 (ПИ е идентификатор № 12574.501.545) по плана на гр. Вълчи дол - промянят се вътрешните регулационни линии между УПИ HI-546, IV-545, V-547 в кв. 39 по плана гр. Вълчи дол, като същите имоти получават нови номера съответно УПИ XXV-546, XXVI-545, XXVII-547.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на...
Прочети повече...

 

 

20.05.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2318/05.05.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС. община Вълчи дол


ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение за: «Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор

12574.62.8    по КККР на гр. Вълчи дол с цел промяна предназначението на имота от „За туристическа база, хижа” в за „Спортно-образователни, развлекателни и рекреационни нужди”...
Прочети повече...

 

 

20.05.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2317/05.05.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС. община Вълчи дол


ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение за: «Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.62.15 по КККР на гр. Вълчи дол е цел промяна предназначението на имота от „Широколистна гора” в за „Еко пътека и въжена линия”...
Прочети повече... 

20.05.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2319/05.05.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС. община Вълчи дол


ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение за: «Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.37.44 по КККР на гр. Вълчи дол е цел промяна предназначението на имота от „Местен път” в за „Движение и транспорт”

Целта на новото инвестиционно предложение на община Вълчи дол е промяна предназначението на ПИ с идентификатор 12574.37.44 от „Местен път” в за „Движение и транспорт"...
Прочети повече...

 

 

19.05.2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 


Прочети повече...

 

 

19.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


Фирма "АГРО 2000” ЕООД БУЛСТАТ BG 124531100

адрес с.Одринци, ул. "Седемнадесета” № 14 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

19.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


Фирма "АГРО М" ЕООД БУЛСТАТ BG 175603534

адрес гр.Добрич, ул. "Кирил и Методий" № 26, вх. А, ап.1


 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

19.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


Фирма "Барс Агро" ООД БУЛСТАТ BG 204455136

адрес с.Одринци, ул. "Седемнадесета" № 14

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

18.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Даниел Петров Петров
Фирма „Крис-61" ООД ,БУЛСТАТ 200878466
Адрес.гр.Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

18.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Даниел Петров Петров
Фирма „Крис-61" ООД ,БУЛСТАТ 200878466
Адрес.гр.Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 
 

15.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Даниел Петров Петров
Фирма „Крис-61" ООД ,БУЛСТАТ 200878466
Адрес.гр.Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

15.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Даниел Петров Петров
Фирма „Крис-61" ООД ,БУЛСТАТ 200878466
Адрес.гр.Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

15.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Диян Стоянов Балев
БУЛСТАТ 103921982
Адрес.гр.Вълчи дол

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

07.05.2020 г.

ПРОТОКОЛ
 

Днес 27.04.2020 г. комисия назначена със Заповед №259/20.03.2020 г. на Кмета на Община Вълчи дол, на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, чл.100, ал.1 от ППЗСПЗЗ, в състав...
Прочети повече...

 

 

14.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Радко Железов Янчев
Фирма "Радиан - 2001" ООД БУЛСТАТ 103612295
Адрес.гр.Вълчи дол

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

14.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Калчо Господинов Калев
БУЛСТАТ 6005191066
Адрес.гр.Вълчи дол, бул"Васил Левски" №16

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

13.05.2020 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ


ОБЯВЛЕНИЕ

Изх.№ РД-08-01-2350/12.05.2020 г.

 

На основание чл. 128, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект - ПУП - ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за ПИ 12574.62.15 по плана КККР на гр. Вълчи дол.

Имота се отрежда за „Еко пътека и въжена линия” .

Проектът за изменение на ПУП-ПЗ е изложен в Устройство на територията - ет. 2, ст. 203 в сградата на общината.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните съседи могат да прегледат проекта и ако имат възражения да ги направят писмено до Общинската администрация.

 

13.05.2020 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ


ОБЯВЛЕНИЕ

Изх.№ РД-08-01-2348/12.05.2020 г.

 

На основание чл. 128, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект - ПУП - ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за ПИ 12574.62.8 по плана КККР на гр. Вълчи дол.

Имота се отрежда за „Спортно, образователни, развлекателни и рекреационни нужди”.

Проектът за изменение на ПУП-ПЗ е изложен в Устройство на територията - ет. 2, ст. 203 в сградата на общината.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните съседи могат да прегледат проекта и ако имат възражения да ги направят писмено до Общинската администрация.

 

13.05.2020 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ


ОБЯВЛЕНИЕ

Изх.№ РД-08-01-2346/12.05.2020 г.

 

На основание чл. 128, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект - ПУП - ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за ПИ 12574.37.44 по плана КККР на гр. Вълчи дол.

Имота се отрежда за „Движение и транспорт”.

Проектът за изменение на ПУП-ПЗ е изложен в Устройство на територията - ет. 2, ст. 203 в сградата на общината.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните съседи могат да прегледат проекта и ако имат възражения да ги направят писмено до Общинската администрация.

 

 

13.05.2020 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ


ОБЯВЛЕНИЕ

Изх.№ РД-08-01-2344/12.05.2020 г.

 

На основание чл. 128, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект - ПУП - ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за ПИ 12574.37.47 по плана КККР на гр. Вълчи дол.

Имота се отрежда за „Рекреационен, развлекателен и туристически комплекс” .

Проектът за изменение на ПУП-ПЗ е изложен в Устройство на територията - ет. 2, ст. 203 в сградата на общината.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните съседи могат да прегледат проекта и ако имат възражения да ги направят писмено до Общинската администрация.

 

 

11.05.2020 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ


ОБЯВЛЕНИЕ

Изх.№ РД-08-01-2332/11.05.2020 г.

 

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 440/07.05.2020 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ I 139; УПИ VI 139а и УПИ VII 139а , кв. 34 по плана на с. Радан войвода за обединяване в съответствие с кадастралните граници.

 

 

11.05.2020 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

О Б Я В Я В А

Инвестиционно предложение за изграждане на:    «Многофункционална    спортна зала,
УПИ 1-23, кв. 4 гр. Вълчи дол».

 

Целта на инвестиционното намерение на Община Вълчи дол е, чрез изграждането на многофункционална спортна зала задоволяване нуждите на жителите на община Вълчи дол за спортуване (тренировки и провеждане на състезания)

Разработен е технически проект за изграждане на: «Многофункционална спортна зала, УПИ 1-23. кв. 4 гр. Вълчи дол»...

Прочети повече...

 

 

07.05.2020 г.

ПРОТОКОЛ
 

Днес 27.04.2020 г. комисия назначена със Заповед №259/20.03.2020 г. на Кмета на Община Вълчи дол, на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, чл.100, ал.1 от ППЗСПЗЗ, в състав...
Прочети повече...

 

 

 

07.05.2020 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за:

І. Продажба на имот, частна общинска собственост:

1. ПИ с идентификатор 12574.501.1545 с площ 701 кв.м., НТП: ниско застрояване (до 10 м.) в урбанизирана територия, номер по предходен план: УПИ VІ, кв.87 по плана на гр.Вълчи дол, АОС №3835/22.10.2019 г...

Прочети повече...

 

 

05.05.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2318/05.05.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС. община Вълчи дол


ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение за: «Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор

12574.62.8    по КККР на гр. Вълчи дол с цел промяна предназначението на имота от „За туристическа база, хижа” в за „Спортно-образователни, развлекателни и рекреационни нужди”...
Прочети повече...

 

 

05.05.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2314/05.05.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС. община Вълчи дол


ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение за: «Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.37.44 по КККР на гр. Вълчи дол е цел промяна предназначението на имота от „Широколистна гора” в за „Рекреационен, развлекателен и туристически комплекс”.

Целта на новото инвестиционно предложение на община Вълчи дол е промяна предназначението на ПИ с идентификатор 12574.37.44 от „Широколистна гора” в за „Реакреационен, развлекателен и туристически комплекс”...
Прочети повече...

 

 

05.05.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2317/05.05.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС. община Вълчи дол


ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение за: «Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.62.15 по КККР на гр. Вълчи дол е цел промяна предназначението на имота от „Широколистна гора” в за „Еко пътека и въжена линия”...
Прочети повече... 

05.05.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2319/05.05.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС. община Вълчи дол


ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение за: «Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.37.44 по КККР на гр. Вълчи дол е цел промяна предназначението на имота от „Местен път” в за „Движение и транспорт”

Целта на новото инвестиционно предложение на община Вълчи дол е промяна предназначението на ПИ с идентификатор 12574.37.44 от „Местен път” в за „Движение и транспорт"...
Прочети повече...

 

 

05.05.2020 г.


Изх.№ РД-08-01-2315/05.05.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС. община Вълчи дол


ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение за: «Изграждане на кабелно и водопроводно трасе извън урбанизирана територия на село Войводино за захранване на ново водовземно съоръжение „ТК-3 Вълчи дол”, разположено в ПИ 11836.20.38 по КК на землище е. Войводино от съществуващ компрометиран сондаж ПЕС-2, находящ се в ПИ 11836.21.33 по КК на землище село Войводино...
Прочети повече...

 

 

29.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Даниел Петров Петров
Фирма „Крис-61" ООД ,БУЛСТАТ 200878466
Адрес.гр.Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

29.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Камен Куртев Петров
Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД БУЛСТАТ 103535920
Адрес: гр. Вълчи дол ул. „Ал. Стамболийски"53

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

27.04.2020 г.

ПРОТОКОЛ
 

Днес 27.04.2020 г. комисия назначена със Заповед №259/20.03.2020 г. на Кмета на Община Вълчи дол, на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, чл.100, ал.1 от ППЗСПЗЗ, в състав...
Прочети повече...

 

 

16.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


ЧЗП Настеи Костадинов Димитров, БУЛСТАТ 103592750

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

16.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


 Фирма ИВОНА-ООД, БУЛСТАТ 148134070,
Адрес: ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ КИРИЛ И МЕТОДИЙ-11, тел.0888287873

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

13.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


 ЧЗП Настен Костадинов Димитров, БУЛСТАТ 103592750

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности,

Ви уведомяваме...
Прочети повече...

 

 

07.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


 Фирма "АГРО М” ЕООД БУЛСТАТ BG 175603534

Адрес.гр.Добрич, ул. "Кирил и Методий" № 26, вх. А, ап.1
 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности,

Ви уведомяваме...
Прочети повече...

 

07.04.2020 г.


                         

ОБЯВЛЕНИЕ

                    Изх.№ РД-08-01-2116/07.04.2020 г.

                 

 На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 305/07.04.2020 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ IV 545, кв. 39 по плана на гр. Вълчи дол.

 

07.04.2020 г.


                         

ОБЯВЛЕНИЕ

                    Изх.№ РД-08-01-2115/07.04.2020 г.

                 

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 306/07.04.2020г. за изработване на КПИИ по чл.150 от ЗУТ за УПИ V 753 и УПИ VI 753, кв. 67 по плана на гр. Вълчи дол, съответно ПИ с идентификатор № 12574.501.753, за обединяване на двата имота.

 

 

07.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
От Даниел Петров Петров

Фирма „Крис-61" ООД ,БУЛСТАТ 200878466

Адрес.гр.Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности,

Ви уведомяваме...
Прочети повече...

 

06.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
От Добромир Йорданов Вълчев ЕГН 5602240969

Фирма Тиасо ООД, БУЛСТАТ 202501930

Адрес гр. Варна, ж.к. Чайка, бл. 98, офис № 4,партер

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности,

Ви уведомяваме...
Прочети повече...

 

 

06.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
От Добромир Йорданов Вълчев ЕГН 5602240969

Фирма Тиасо ООД, БУЛСТАТ 202501930

Адрес гр. Варна, ж.к. Чайка, бл. 98, офис № 4,партер

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности,

Ви уведомяваме...
Прочети повече...

 

 

 

02.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
От Камен Куртев Петров Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД

БУЛСТАТ 103535920
Адрес: гр. Вълчи дол ул. „Ал. Стамболийски „53

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...
Прочети повече...

 

12.03.2020 г.


                         

ОБЯВЛЕНИЕ

                    Изх.№ РД-08-01-2028/12.03.2020 г.

                 

 

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 228/12.03.2020г. за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ XVII и УПИ XLVIII, кв. 20 по плана на гр. Вълчи дол, съответно ПИ с идентификатор № 12574.501.1776 и ПИ с идентификатор № 12574.501.1775 по КККР на гр. Вълчи дол за обединяване на двата и отреждане на имота за зона: „Пп-предимно производствена” с конкретно предназначение „за зърнобаза”.

 

11.03.2020 г.


                         

             СЪОБЩЕНИЕ                

                 

 

Общинска администрация Вълчи дол уведомява населението,  че с Решение №123/28.02.2020г. на ОбС Вълчи дол, са определени имотите от общинския поземлен фонд  за отдаване под наем през  стопанската 2020/2021г. Срока за подаване на заявления до Кмета на Община Вълчи дол е до 20.03.2020г. включително.


Приложение №1;

Приложение №2;

Приложение №3;

Заявление.

 

28.02.2020 г.

ЗА П ОВ Е Д
№155
гр.Вълчи дол25.02 2020г.

 

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124, чл.125, ал.1 от Закона за горите и писмо, вх.№ РД 7701-19/24.02.2020г. на ТП „Държавно горско стопанство-Суворово“

ЗАБРАНЯВАМ


1. Пашата в горски територии на селскостопански животни без пастир...

Прочети повече...

Списъци на отдели и подотдели разрешени и забранени за паша през 2020г...

 

27.02.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска администрация Вълчи дол уведомява собствениците и ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ,  на територията на Община Вълчи дол, че срока за подаване на заяления занаемане на  пасища от общинския поземлен фонд за стопанската 2020/2021г. е до 10.03.2019г.

  Списък на пасищата...

 

20.02.2020 г.

Изх. №  РД 08-01-1874/19.02.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, 

Община Вълчи дол 

ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение: Изграждане и обзавеждане на център за изкуство и занаяти в УПИ IV- 632, кв.44, по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи Дол

Целта на инвестиционното намерение е да се изготви проект за изграждане на  павилиони за център за изкуство и занаяти в имот с предназначение за „обществено обслужване“ и сграда-музей  в него...
Прочети повече...

 

06.02.2020 г.     

ОБЯВЛЕНИЕ

                    Изх.№ РД-08-01-1795/06.02.2020 г.

На основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед на Кмета на Община Вълчи дол № 1386/ 27.11.2019 г. във връзка с чл. 195, ал. 5 от ЗУТ и Протокол от 19.11.2019 г. за обезопасяване и поправяне на строеж, находящ се в ПИ с идентификатор № 84022.501.357 по КК на с. Щипско, собственост на „Ти Джей Ричърдс" ЕООД.

Моля, в 14-дневен срок от датата на настоящото обявление да се явите в Община Вълчи дол, Дирекция „УТОС". В случай, че не се явите в указания срок, за да получите Заповедта, тя ще се счита за редовно връчена.

 

29.01.2020 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ


ОБЯВЛЕНИЕ

                    Изх.№ РД-7700-639_1№/28.01.2020 г.

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 59/23.01.2020 г. за изработване на ПУП-ПРЗ/делба/ за ПИ № 53093.23.14 по ККРР на с. Оборище.

 

24.01.2020 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА

УВЕДОМЛЕНИЕ

                   


до СОБСТЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ НА ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И МОБИЛНИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ


Съгласно последните изменения и допълнения на Наредба №1 за контрола и опазването на горските територии (НКГОТ), обнародвани в Държавен вестник бр. 80 от 12.1 1.2019 г., считано от 13.02.2020 г. влизат в сила измененията на разпоредбата...
Прочети повече...

 

15.01.2020 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК

ОбA Вълчи дол 

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ  С  ЯВНО  НАДДАВАНЕ  ЗА