ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

Във връзка с изпълнението на дейности по проект  „Подкрепи ме, за да успея”, финансиран по Проекта за социално включване /Заем 7612 BG от МБВР/ - СФ № РД 09-52/06.06.2012г. Община Вълчи дол отправя настоящата покана за представяне на оферта с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане за кабинети към общностен център за деца и семейства  по проект „Подкрепи ме, за да успея“- Община Вълчи дол“...

  Прочети повече...

Допълнителна информация