Решения на Общински съвет, архив (2016 г.)

 

 

Решения на ОбС взети на 18-то редовно заседание, проведено на 21.12.2016 г.

Решения на ОбС взети на 17-то редовно заседание, проведено на 02.12.2016 г.

Решения на ОбС взети на 16-то редовно заседание, проведено на 27.10.2016 г.

Решения на ОбС взети на 15-то редовно заседание, проведено на 29.09.2016 г.

Решения на ОбС взети на 14-то извънредно заседание, проведено на 19.09.2016 г.

Решения на ОбС взети на 13-то редовно заседание, проведено на 31.08.2016 г.

Решения на ОбС взети на 12-то редовно заседание, проведено на 28.07.2016 г.

Решения на ОбС взети на 11-то редовно заседание, проведено на 30.06.2016 г.

Решения на ОбС взети на 10-то извънредно заседание, проведено на 16.06.2016 г.

Решения на ОбС взети на 9-то редовно заседание, проведено на 26.05.2016 г.

Решения на ОбС взети на 8-мо редовно заседание, проведено на 27.04.2016 г.

Решения на ОбС взети на 7-мо редовно заседание, проведено на 31.03.2016 г.

Решения на ОбС взети на 6-то редовно заседание, проведено на 25.02.2016 г.

Решения на ОбС взети на 5-то редовно заседание, проведено на 28.01.2016 г.

Решения на ОбС взети на 4-то редовно заседание, проведено на 10.12.2015 г.

Допълнителна информация