Филтър
 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

  Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2525/04.09.2017г.

  В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

  Списък на длъжниците...

   

 • ЗОВ ЗА ПОМОЩ

  Скъпи приятели, 
  Стартираме дарителска кампания за лечението на нашата съгражданка Донка Христова Йорданова, на която е поставена диагноза фиброаденом.

  Фиброаденомът е най-често срещаният доброкачествен тумор на гърдата. За съжаление, лечението с медикаменти в случай на фиброаденом не помага, единственият начин е хирургичният.

  Диагнозата е поставена на 21 октомври и след множество консултации със специалисти в тази област, диагнозата е потвърдена. Налага се спешна операция, която ще бъде извършена в МБАЛ „Св. Анна – Варна” АД /Окръжна болница – град Варна/.

  За да бъде осъществена животоспасяващата интервенция е необходимо да бъдат събрани общо 1 200 лева.

  Донка Христова Йорданова е майка на едно дете. Тя е безработна и няма откъде да набави необходимите средства за операцията.

  Призоваваме всеки, който се чувства съпричастен в борбата й за живот, да помогне, като дари средства по следната банкова сметка:

  Банка ДСК
  IBAN: BG46STSA93000010531522
  BIC: STSABGSF
  Донка Христова Йорданова

  Благодарим!

 • Лято в Общностния център

   

  И през горещите летни дни специалистите в Общностен център гр.Вълчи дол, област Варна работиха с повече от 50 деца.Те консултират 177 семейства и не спират да предоставят мобилната услуга в семействата, в естествената среда на детето , включваща неговия дом, ясла, детски площадки и други.

  Прочети повече...

   

 • Лято в Общностния център

  И през горещите летни дни специалистите в Общностен център гр.Вълчи дол, област Варна работиха с повече от 50 деца.Те консултират 177 семейства и не спират да предоставят мобилната услуга в семействата, в естествената среда на детето , включваща неговия дом, ясла, детски площадки и други.

  Повече от 50 деца с различна заболявания се обгрижват в сградата на Общностния  център. Основни целеви групи по проекта са децата в риск. Приоритетно се приемат деца от уязвими етнически групи,  деца на безработни родители,  деца със здравословни проблеми .

   

   Центърът се посещава и от деца аутисти, деца с ДЦП, с говорно – комуникативни проблеми,  със сензорна дезинтеграция, с двустранна невросензорна загуба на слух, с хиперкинетично разстройство на поведението и с умствена изостаналост. Тези деца се обслужват от опитни и висококвалифицирани специалисти , както следва : психолог, педиатър, социален работник, логопед,  медиатор,  педагог и медицинска сестра. Центърът работи от 15.06.2016год. предимно с деца с увреждания. Създадена е триединна връзка между специалистите , децата и родителите. Пълната координация на работтата на всички специалисти и създадената индивидуална програма за всяко дете, спомага за качеството на предлаганата услуга. Изработват се освен индивидуални планове за работа с отделните деца и такива за работа с родителите.Това е предпоставка за добрите резултати на екипа.

   

  Дейностите по Проект ,,Подкрепи ме за да успея”  са финансирани по Оперативна програма ,,Развитие  на  човешките ресурси” 2014-2020 , процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент  BG05M9OP001-2.004 ,,Услуги за ранно детско развитие”. Те включват в себе си един интегриран подход за решаване на социални проблеми за деца и семейства, а именно :

  ->  Ранна интервенция на уврежданията – до момента са обхванати  над 50 деца потребители на социалната услуга.

  ->  Семейно консултиране, подкрепа, формиране и развитие на родителски умения – Услугата включва групови и индивидуални занимания за семейно планиране, както и консултиране и подкрепа на родители, които не полагат достатъчно грижи за своите деца. Обхванати са  177 потребители.

  ->  Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето , чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията –Обхванати са над 230 потребители на социалната услуга.

   ->  Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищна готовност на децата за равен старт в училище – т.е. ,,лятно училище” стартира на 15 юни и приключи на 15 септември 2016год.Лятното училище посещаваха 30 деца.

  Главната цел на работещитете  в  Общностният център в гр.Вълчи дол е състоянието на децата да се подобри.

  Те да се социализират и да започнат своето обучение като своите връстници.

   

  Инвестира във вашето бъдеще!

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,

  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

   

 • Конкурс

  Във връзка със стартиране на  Проект BG05M9OP001-2.002-0069 „Грижа за достоен и независим живот“ на община Вълчи дол, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ По процедура BG05M9OP001-2.002  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.  Община Вълчи дол обявява конкурс за методик и асистент методик.

  Обявление;

  Заявление;

  Автобиография;

   

 • Покана

  Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата рехабилитатор в дейността "Ранна интервенция на увреждания" по Проект „Подкрепи ме, за да успея“ на община Вълчи дол

    Покана;

  Приложение А;

  Автобиография.

   

 • Покана

  Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата социален работник в дейността "Ранна интервенция на увреждания" по Проект „Подкрепи ме, за да успея“ на община Вълчи дол.

  СОЦИАЛЕН РАБОТНИК;

 • Покана

  Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата социален работник в дейността "Ранна интервенция на увреждания" по Проект „Подкрепи ме, за да успея“ на община Вълчи дол.

   Покана;

  Автобиография;

   Приложение А.

   

 • Заповед №1066/30.10.2014 г.

  На основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и във връзка с чл. 63 ал.2 от Закона за местните данъци и такси
  определям:
  Границите на районите и видът на предлаганите услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Вълчи дол през 2015 година, както следва...

   Прочети повече...

 • Вътрешни правила (2015 г.)

 • Освещаване на храм в с. Брестак

   

  Днес, 23-ти октомври, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан освети храмът „Св. Вмчк Димитър Солунски“ в село Брестак, община Вълчи дол. На събитието присъстваха кметът на общината - инж. Пенка Йорданова, която лично подари икона на светата обител; председателят на Общинския съвет - Васил Василев; зам.-кметът - Маргаритка Димитрова; секретарят на Община Вълчи дол - Костадинка Петкова и кметът на село Брестак - Живка Митева.

  През 2013 година на храмът бе извършен основен ремонт по проект, финансиран по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските места.

  В село Брестак имало стара църква, построена около 1853 година, но по време на Кримската война била опожарена. Втората църква в Брестак е строена в периода 1863-1865 година. Към нея е имало възрожденско училище. Сегашната, трета поред църква, е строена през 1927 година, като трикорабна, кръстокуполна базилика с овална форма.

  След ритуала по освещаването на православния храм бе даден курбан за здраве за всички присъстващи на събитието миряни.

  Така, жителите на село Брестак ще могат да посрещнат подобаващо храмовия празник на духовната обител тази неделя.


  Виж снимки...

   

 • Поредни прояви на вандализъм в град Вълчи дол

   Две неща са безгранични: Вселената и човешката глупост. За Вселената все   пак не съм сигурен.“ – Алберт Айнщайн.

   И наистина, какво друго би предизвикало поредните прояви на вандализъм в града ни – „изрисуването“ на градски стадион „Петко Сираков“ и унищожаването на 2-те барбекюта в местността Кошу баир. И двете прояви изумяват с наглостта и агресията на своите извършители и представят в лоша светлина всички нас, жителите на Вълчи дол и способността ни да оценим и опазим красивото.

  Община Вълчи дол подаде жалба в Участък „Полиция“ и се надява, че специализираните органи ще открият извършителите и вандалският акт няма да остане анонимен.

  Виж снимки...

 • Покана за набиране на специалисти...

   Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите "Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа на родители на бебета и деца до 3 годишна възраст” (позиция социален работник) по Проект „Подкрепи ме. за да успея”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 Вв) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро...

  Прочети повече...

   

   

 • Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни мероприятия

 • Соц. работник

 • Юрист

 • Лекар-гинеколог

 • Психолог

 • Акушерка

 • Лекар-педиатър

 • Мед. сестра

 • Медиатор

 • Соц. работник

 • 05.10.2014 - Избори за НС

 • Покана за набиране на специалисти

   Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите "Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа на родители на бебета и деца до 3 годишна възраст” (позиция социален работник) по Проект „Подкрепи ме. за да успея”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 Вв) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално    включване. Подробна    информация    за Проекта    за социално включване може да бъде намерена на електронната    страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip.

  Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес http://www.valchidol-bg.com Позиции:


  СОЦИАЛЕН РАБОТНИК;          МЕДИАТОР;        МЕДИЦИНСКА СЕСТРА;

  ЛЕКАР-ПЕДИАТЪР;                АКУШЕРКА;         ПСИХОЛОГ;

  ЛЕКАР-ГИНЕКОЛОГ;               ЮРИСТ;             СОЦИАЛЕН РАБОТНИК.


   Удължен е срокът за подаване на документи  за специалисти, който ще предоставят услугата "Ранна интервенция на уврежданията" по проект "Подкрепи ме, за да успея" на община Вълчи дол до 28.09.2014г. 16,30ч.

  Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Проекта за социално включване по Проект „Подкрепи ме, за да успея“ в услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи класове” за позиция:

  СОЦИАЛЕН РАБОТНИК СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ;                     МЕДИАТОР.


  Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Проекта за социално включване по Проект „Подкрепи ме, за да успея“ за позиция:

  СОЦИАЛЕН РАБОТНИК - КООРДИНАТОР.


  Община Вълчи дол набира специалисти за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца", която ще предоставя в Общностен център за деца и семейства- гр. Вълчи дол по проект "Подкрепи ме, за да успея", финансиран от Световната банка чрез МТСП, фонд Социално включване.

  МЕД.СЕСТРА;                        МЕДИАТОР;                          ПЕДИАТЪР.


   

  Община Вълчи дол набира специалисти за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията", която ще предоставя в Общностен център за деца и семейства- гр. Вълчи дол по проект "Подкрепи ме, за да успея", финансиран от Световната банка чрез МТСП, фонд Социално включване.

  ЛОГОПЕД;                        МЕДИАТОР;                          ПEДИАТЪР;

  ПСИХОЛОГ;                      РЕХАБИЛИТАТОР;                СОЦИАЛЕН РАБОТНИК;

  СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ.

   

 • Поздрав

   

  Покана за набиране на специалисти

  Удължен е срокът за подаване на документи  за специалисти, който ще предоставят услугата "Ранна интервенция на уврежданията" по проект "Подкрепи ме, за да успея" на община Вълчи дол до 28.09.2014г. 16,30ч.

  Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Проекта за социално включване по Проект „Подкрепи ме, за да успея“ в услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи класове” за позиция:

  СОЦИАЛЕН РАБОТНИК СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ;                     МЕДИАТОР.


  Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Проекта за социално включване по Проект „Подкрепи ме, за да успея“ за позиция:

  СОЦИАЛЕН РАБОТНИК - КООРДИНАТОР.


  Община Вълчи дол набира специалисти за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца", която ще предоставя в Общностен център за деца и семейства- гр. Вълчи дол по проект "Подкрепи ме, за да успея", финансиран от Световната банка чрез МТСП, фонд Социално включване.

  МЕД.СЕСТРА;                        МЕДИАТОР;                          ПЕДИАТЪР.


   

  Община Вълчи дол набира специалисти за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията", която ще предоставя в Общностен център за деца и семейства- гр. Вълчи дол по проект "Подкрепи ме, за да успея", финансиран от Световната банка чрез МТСП, фонд Социално включване.

  ЛОГОПЕД;                        МЕДИАТОР;                          ПEДИАТЪР;

  ПСИХОЛОГ;                      РЕХАБИЛИТАТОР;                СОЦИАЛЕН РАБОТНИК;

  СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ.

   

 • Първа копка...

   

   

   

   

   

  На 31-ви октомври 2013 година от 13:00 часа в град Вълчи дол се състоя „Първа копка“ по проект „Рехабилитация на улична мрежа и обществени зелени площи в гр. Вълчи дол”.  Прочети повече...  Виж снимки... 

 • ПОКАНА

  Кметство - село Брестак, община Вълчи дол ви кани на 2-ри ноември от 10:00 часа на площада пред Кметството, за да отпразнуваме заедно ПРАЗНИКА НА СЕЛО БРЕСТАК! Очакват ви незабравими емоции с изпълненията на Детски фолклорен ансамбъл “Девнянче” - гр. Девня и самодейците при НЧ “Отец Паисий” - с. Брестак! Прочети повече...

 • Село Генерал Киселово отбеляза 150 години от рождението на своя патрон

   

   

   

   

   

  На 23-ти октомври от 16:30 часа в село Генерал Киселово започна празненството по случай 150-годишнината от рождението на ген. Пантелей Киселов, чието име село Емир-кьой носи от 1934 година. Виж снимки...

 • ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ С НОВ УЧИЛИЩЕН АВТОБУС

  На 21-ви октомври се състоя церемония по освещаването на новия училищен автобус на община Вълчи дол. Официални гости на събитието бяха Емил Радев - народен представител от 41-вото и 42-рото Народно събрание и Лилия Христова - директор на дирекция “Образование, младежки дейности и спорт” в Общинска администрация - Варна и народен представител в 41-вото Народно събрание, с чиято помощ от Министерството на образованието, младежта и науката, бяха осигурени средствата за новата придобивка. Сред присъстващите бяха и кметът на Вълчи дол - инж. Пенка Йорданова, председателят на Общински съвет - Васил Василев, зам. кметът Пепа Пенчева, секретарят на Общината - Таня Ангелова, директорът на СОУ „Васил Левски“ – гр. Вълчи дол – Марияна Митева, учители, ученици и граждани на Вълчи дол.

   

  Отец Станислав извърши празничен водосвет, а момичетата от танцов състав “Жарава” при народно читалище “Димитър Благоев”, с хореограф Филипия Тончева - Петкова, освежиха празника със своя шопски танц. Привествие към хората отправиха кметът на общината и г-жа Лилия Христова, които пожелаха безопасност и сигурност за децата. По стар български обичай, с менче вода, инж. Йорданова пожела безаварийно пътуване за новия училищен автобус.

   

  Автобусът е 30-местен и ще обслужва учениците от 22-те населените места в общината, пътуващи до четирите средищните училища.

   Виж снимки...

 • ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ С НОВ УЧИЛИЩЕН АВТОБУС...

   

   

   

   

   

  На 21-ви октомври се състоя церемония по освещаването на новия училищен автобус на община Вълчи дол. Официални гости на събитието бяха Емил Радев - народен представител от 41-вото и 42-рото Народно събрание и Лилия Христова - директор на дирекция “Образование, младежки дейности и спорт” в Общинска администрация - Варна и народен представител в 41-вото Народно събрание... Прочети повече...   Виж снимки...

 • Община Вълчи дол продължава работа по проект на ОПАК

  Община Вълчи дол продължава работа по проект „Повишаване на квалификацията на служителите в Община Вълчи дол”, по договор № А 12-22-3/09.05.2013 год. между Община Вълчи дол и Министерство на финансите... Прочети повече...

  Прочети повече за Оперативна Програма Административен Капацитет (ОПАК)

   

 • От края на септември ЕНЕРГО-ПРО въведе нова организация на отчета на консумираната електроенергия

  От края на месец септември екипът на ЕНЕРГО-ПРО промени досегашната организация на отчитане на потребената електроенергия.
  За Вас новият начин на отчитане ще осигури по-добра възможност за следене на разходите, тъй като от месец октомври периодът на отчет на стопанските клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа ниско напрежение, се променя с цел да обхваща един пълен календарен месец. Прочети повече...

Допълнителна информация