Проекти за наредби (2018 г.)

 

 

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ;

Наредба за условията  и  реда  за  финансиране на спортните клубове и дейности в община Вълчи дол;

  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мерткан Ибрямов - ВрИД Кмет на община Относно: допълнение и изменение на НОАМТЦУ;

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ТОШКО ЯНЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Относно: Актуализация на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Вълчи дол;

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ТОШКО ЯНЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол;


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ТОШКО ЯНЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Вълчи дол през 2017 г.


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПРЕЗ 2017 г.

 

 

Дневен ред

 

 Петдесет и седмо редовно заседание на Общински съвет - 01.08.2019 г.

 Петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет - 27.06.2019 г.

 Петдесет и пето редовно заседание на Общински съвет - 23.05.2019 г.

 Петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет - 25.04.2019 г.

 Петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет - 25.03.2019 г.

 Петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет - 28.02.2019 г.

 Педтесет и първо извънредно заседание на Общински съвет - 08.02.2019 г.

 Петдесето редовно заседание на Общински съвет - 31.01.2019 г.

 Четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет - 13.12.2018 г.

 Четиридесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет - 30.11.2018 г.

 Четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет - 08.11.2018 г.

 Четиридесет и шесто извънредно заседание на Общински съвет - 05.11.2018 г.

 Четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет - 15.10.2018 г.

 Четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет - 23.08.2018 г.

 Четиридесет и трето редовно заседание на Общински съвет - 26.07.2018 г.

 Четиридесет и второ извънредно заседание на Общински съвет - 17.07.2018 г.

 Четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет - 27.06.2018 г.

 Четиридесето редовно заседание на Общински съвет - 17.05.2018 г.

 Тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет - 26.04.2018 г.

 Тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет - 22.03.2018 г.

 Тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет - 22.02.2018 г.

 Тридесет и шесто извънредно заседание на Общински съвет - 13.02.2018 г.

 Тридесет и пето редовно заседание на Общински съвет - 30.01.2018 г.

 Тридесет и четвърто извънредно заседание на Общински съвет - 05.01.2018 г.

 Тридесет и трeто редовно заседание на Общински съвет - 14.12.2017 г.

Тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет - 09.11.2017 г.

Тридесет и първо тържествено заседание на Общински съвет - 18.10.2017 г.

Дневен ред (архив)

 

 Двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет - 27.07.2017 г.

 Двадесет и осмо редовно заседание на Общински съвет - 29.06.2017 г.

 Двадесет и седмо редовно заседание на Общински съвет - 01.06.2017 г.

 Двадесет и шесто извънредно заседание на Общински съвет - 23.05.2017 г.

 Двадесет и пето извънреддовно заседание на Общински съвет - 18.05.2017 г.

 Двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет - 27.04.2017 г.

 Двадесет и трето извънредно заседание на Общински съвет - 20.04.2017 г.

 Двадесет и второ редовно заседание на Общински съвет - 30.03.2017 г.

 Двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет - 28.02.2017 г.

 Двадесето извънредно заседание на Общински съвет -01.02.2017 г.

 Деветнадесето редовно заседание на Общински съвет -19.01.2017 г.

 Осемнадесето извънредно заседание на Общински съвет -21.12.2016 г.

 Седемнадесето редовно заседание на Общински съвет -28.11.2016 г.

 Шестнадесето редовно заседание на Общински съвет -20.10.2016 г.

 Петнадесето редовно заседание на Общински съвет -26.09.2016 г.

 Четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет - 16.09.2016 г.

 Тринадесето редовно заседание на Общински съвет - 29.08.2016 г.

Дванадесето редовно заседание на Общински съвет - 26.07.2016 г.

Единадесето редовно заседание на Общински съвет - 27.06.2016 г.

Десето извънредно заседание на Общински съвет - 16.06.2016 г.

Девето редовно заседание на Общински съвет - 26.05.2016 г.

Осмо редовно заседание на Общински съвет - 27.04.2016 г.

Седмо редовно заседание на Общински съвет - 31.03.2016 г.

Шесто редовно заседание на Общински съвет - 18.02.2016 г.

Пето редовно заседание на Общински съвет - 28.01.2016 г.

Четвърто редовно заседание на Общински съвет - 10.12.2015 г.

Трето редовно заседание на Общински съвет - 26.11.2015 г.

Второ редовно заседание на Общински съвет - 19.11.2015 г.

 Петдесето редовно заседание на Общински съвет - 04.06.2015 г.

Четиридесет и девето извънредно заседание на Общински съвет - 28.04.2015 г.

Четиридесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет - 26.03.2015 г.

Четиридесет и седмо извънредно заседание на Общински съвет - 26.02.2015 г.

Четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет - 29.01.2015 г.

Наредби и правилници

 

НАРЕДБА №1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

НАРЕДБА № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ;

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;

Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на територията на община Вълчи дол;

 

 

Решения на Общински съвет

 

 Решения на ОбС взети на 56-то редовно заседание, проведено на 27.06.2019 г.

Решения на ОбС взети на 55-то редовно заседание, проведено на 30.05.2019 г.

Решения на ОбС взети на 54-то редовно заседание, проведено на 25.04.2019 г.

Решения на ОбС взети на 53-то редовно заседание, проведено на 25.03.2019 г.

Решения на ОбС взети на 52-ро редовно заседание, проведено на 28.02.2019 г.

Решения на ОбС взети на 51-во извънредно заседание, проведено на 08.02.2018 г.

Решения на ОбС взети на 50-то редовно заседание, проведено на 31.01.2019 г.

Решения на ОбС взети на 49-то редовно заседание, проведено на 13.12.2018 г.

Решения на ОбС взети на 48-мо извънредно заседание, проведено на 30.11.2018 г.

Решения на ОбС взети на 47-мо редовно заседание, проведено на 08.11.2018 г.

Решения на ОбС взети на 46-то извънредно заседание, проведено на 05.11.2018 г.

Решения на ОбС взети на 45-то редовно заседание, проведено на 15.10.2018 г.

Решения на ОбС взети на 44-то редовно заседание, проведено на 30.08.2018 г.

Решения на ОбС взети на 43-то редовно заседание, проведено на 26.07.2018 г.

Решения на ОбС взети на 42-ро извънредно заседание, проведено на 17.07.2018 г.

Решения на ОбС взети на 41-во редовно заседание, проведено на 27.06.2018 г.

Решения на ОбС взети на 40-то редовно заседание, проведено на 28.05.2018 г.

Решения на ОбС взети на 39-то редовно заседание, проведено на 26.04.2018 г.

Решения на ОбС взети на 38-мо редовно заседание, проведено на 22.03.2018 г.

Решения на ОбС взети на 37-мо редовно заседание, проведено на 22.02.2018 г.

Решения на ОбС взети на 36-то извънредно заседание, проведено на 13.02.2018 г.

Решения на ОбС взети на 35-то редовно заседание, проведено на 30.01.2018 г.

Решения на ОбС взети на 34-то извънредно заседание, проведено на 05.01.2018 г.

Решения на ОбС взети на 33-то редовно заседание, проведено на 14.12.2017 г.

Решения на ОбС взети на 32-ро редовно заседание, проведено на 09.11.2017 г.

Решения на ОбС взети на 31-во тържествено заседание, проведено на 18.10.2017 г.

Решения на ОбС взети на 30-то редовно заседание, проведено на 31.08.2017 г.

Решения на ОбС взети на 29-то редовно заседание, проведено на 27.07.2017 г.

Решения на ОбС взети на 28-мо редовно заседание, проведено на 29.06.2017 г.

Решения на ОбС взети на 27-мо редовно заседание, проведено на 01.06.2017 г.

Решения на ОбС взети на 26-то извънредно заседание, проведено на 26.05.2017 г.

Решения на ОбС взети на 25-то извънредно заседание, проведено на 18.05.2017 г.

Решения на ОбС взети на 24-то редовно заседание, проведено на 27.04.2017 г.

Решения на ОбС взети на 23-то заседание, проведено на 20.04.2017 г.

Решения на ОбС взети на 22-ро редовно заседание, проведено на 30.03.2017 г.

Решения на ОбС взети на 21-во редовно заседание, проведено на 28.02.2017 г.

Решения на ОбС взети на 20-то извънредно заседание, проведено на 01.02.2017 г.

Решения на ОбС взети на 19-то редовноно заседание, проведено на 19.01.2017 г.

Решения на ОбС взети на 18-то извънредно заседание, проведено на 21.12.2016 г.

Решения на ОбС взети на 17-то изнесено заседание, проведено на 02.12.2016 г.

Проекти за наредби (2016 г.)

 

Тарифа за определяне на базисницени за отдаване под наем на общински имоти;

Н А Р Е Д Б А за определяне размера на местните данъци на територията на Община Вълчи дол;

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 и 2 КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА  ИНВЕСТИЦИЯ КЛАС В;

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ТОШКО ЯНЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Относно: Изменение и допълнение на Тарифа за определяне на базисни цени за отдаване под наем на общински имоти;
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ТОШКО ЯНЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол;

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ,СЪБОТНО-НЕДЕЛНИИ СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

  НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

Приложение №1 към чл.2, ал.1 - РЕГИСТЪР  НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТОРВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

Приложение №2 към чл.5, ал.1 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ;

Приложение №3 към чл.5, ал.2 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА;

Приложение №4 към чл.8, ал.1 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ;

 

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО;

Докладна записка от Тошко Петров Янев- Кмет на Община Вълчи дол, относно приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане е общинско имущество в Община Вълчи дол ;

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО;

Докладна записка от Тошко Петров Янев- Кмет на Община Вълчи дол, относно изменение и допълнение на Наредбата за  определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Вълчи дол;

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Вълчи дол

Наредба за реда и минималните изисквания за отглеждането на продуктивни животни на територията на община Вълчи дол;

Годишен план  за паша за 2016 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ТОШКО ЯНЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПРЕЗ 2016 г.

 

 

 

Докладна записка от инж Пенка Йорданова, относно Изменение и допълнение на Наредба за символиката на Община Вълчи дол;

Докладна записка от инж Пенка Йорданова, относно изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Вълчи дол;

 

 

 

Решения на Общински съвет, архив (2016 г.)

 

 

Решения на ОбС взети на 18-то редовно заседание, проведено на 21.12.2016 г.

Решения на ОбС взети на 17-то редовно заседание, проведено на 02.12.2016 г.

Решения на ОбС взети на 16-то редовно заседание, проведено на 27.10.2016 г.

Решения на ОбС взети на 15-то редовно заседание, проведено на 29.09.2016 г.

Решения на ОбС взети на 14-то извънредно заседание, проведено на 19.09.2016 г.

Решения на ОбС взети на 13-то редовно заседание, проведено на 31.08.2016 г.

Решения на ОбС взети на 12-то редовно заседание, проведено на 28.07.2016 г.

Решения на ОбС взети на 11-то редовно заседание, проведено на 30.06.2016 г.

Решения на ОбС взети на 10-то извънредно заседание, проведено на 16.06.2016 г.

Решения на ОбС взети на 9-то редовно заседание, проведено на 26.05.2016 г.

Решения на ОбС взети на 8-мо редовно заседание, проведено на 27.04.2016 г.

Решения на ОбС взети на 7-мо редовно заседание, проведено на 31.03.2016 г.

Решения на ОбС взети на 6-то редовно заседание, проведено на 25.02.2016 г.

Решения на ОбС взети на 5-то редовно заседание, проведено на 28.01.2016 г.

Решения на ОбС взети на 4-то редовно заседание, проведено на 10.12.2015 г.

Допълнителна информация