Филтър
 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО, Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2525/04.09.2017г. В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

  Списък на длъжниците...

 • Тошко Янев - кмет на община Вълчи дол представи нов проект за реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство – с. Стефан Караджа

      На 27.02.2017 г. в заседателната зала на ОбА - Вълчи дол, г-н Тошко Янев представи поредния финансиран проект на Общината от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол” е  наименованието на проекта. Дейностите за изпълнението му са насочени към подобряване и развитие на образователната инфраструктура, предоставяща квалификация и умения на учащите, свързани с нуждите на пазара на труда, но същевременно и подкрепа на образователната инфраструктура на учащи в неравностойно положение. Проекта е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Срока на изпълнението му е 15 месеца. Датата на подписване на договора за финансиране е 21.12.2016г., като Бенефициент  е Община Вълчи дол. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 299 347.02 лв. Екипа за изпълнение на проекта е в състав: Ръководител-Диана Великова; Координатор-инж. Иван Дамянов и Финансист: Янка Иванова.

 • ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПУСНА В ЕКПЛОАТАЦИЯ АСАНСЬОР, ПРИГОДЕН ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СИ СГРАДА

      Днес, с водосвет за здраве и благополучие, отслужен от отец Станислав Друмев, кметът на община Вълчи дол – Тошко Янев и председателят на Общинския съвет – Георги Тронков, въведоха в експлоатация асансьорното съоръжение, изградено по Проект „Красива България”, Мярка М01-01 “Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”.

      Проектът за кандидатстване на Община Вълчи дол бе сред одобрените 21 проекто-предложения за финансиране и реализация през 2016 година от общо 109 заявления за 116 обекта, с решение №4/26.08.2016 година на Управителния съвет на Проект “Красива България”.

      Асансьорът е предвиден за инвалиди, с 5 спирки (4-те етажа на сградата на Общинска администрация + партер). Асансьорът, освен от хора в неравностойно положение, може да се използва и от всички посетители на Общината.

      Съоръжението е сертифицирано и е преминало през приемателни комисии и техническа експертизи.

      С изпълнението на проекта сградата на Община Вълчи дол се приведе в съответствие с изискванията за достъпна среда, която се осигури чрез изграждане и монтиране на достъпни елементи за преодоляване на различни нива: асансьор, рампа; стълби, отговарящи на изискванията за достъпност; входни и комуникационни пространства в сградата; помещения и пространства за общо ползване.

      Общата стойност на проекта е в размер на 169 469 лева.

 • ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПУСНА В ЕКПЛОАТАЦИЯ АСАНСЬОР, ПРИГОДЕН ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СИ СГРАДА

      Днес, с водосвет за здраве и благополучие, отслужен от отец Станислав Друмев, кметът на община Вълчи дол – Тошко Янев и председателят на Общинския съвет – Георги Тронков, въведоха в експлоатация асансьорното съоръжение, изградено по Проект „Красива България”, Мярка М01-01 “Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”.

  Прочети повече...

   

 • ПОКЛОН ПРЕД АПОСТОЛА!

      На 17-ти февруари поставихме венци и цветя пред бюст-паметника на Апостола на свободата и с тържество в актовата зала на СУ „Васил Левски”, отбелязахме 144-тата годишнина от безсмъртието на най-светлият образ в историята на България и патронния празник на училището в град Вълчи дол, което с гордост носи името на великия българин!

  Виж снимки...

 • ВЪЛЧИДОЛЦИ ОТПРАЗНУВАХА ТРИФОН ЗАРЕЗАН

  По стара традиция вълчидолци отбелязаха големия български празник Трифон Зарезан на 14-ти февруари.

  Празникът в града започна в 10:00 часа на площад „Христо Ботев”, където жителите и гостите на град Вълчи дол имаха възможност да се почерпят с пенливо вино. Поздрав към присъстващите отправиха изпълнителките от женска певческа група „Теменуга” при НЧ „Димитър Благоев – 1907”.

  Бяха обявени и резултатите от конкурса за най-добро домашно вино в категориите бяло, червено и розе. Оценката на вината се извърши от инж. Иван Янков Иванов - експерт енолог от град Варна.

  Тази година в традиционния конкурс за най-добро домашно вино, организиран от Община Вълчи дол, взеха участие 10 майстори на виното. Те представиха общо 17 мостри от бели, червени и розови вина.

  Според експертната оценка на инж. Иванов представените проби са произведени с добро и грамотно технологично познание, при спазване на основните технологични изисквания за производството на добро вино.

   И все пак всеки конкурс си има своите победители…

  Ето го и пълното класиране в конкурса за най-добро домашно вино:

  ЗА НАЙ-ДОБРО БЯЛО ВИНО:

  3-то място: Димчо Ганчев, с оценка на виното 71 бала.

  2-ро място: Божидар Йорданов, с оценка 72,50 бала

  1-во място: Стоян Недев, с оценка на виното 72,55 бала.

  ЗА НАЙ-ДОБРО РОЗОВО ВИНО:

  3-то място: Тошко Тодоров, с оценка на виното 73,50 бала

  2-ро място: Божидар Йорданов, с оценка 73,75 бала

  1-во място: Тошко Тодоров, с оценка на виното 74 бала.

  ЗА НАЙ-ДОБРО ЧЕРВЕНО ВИНО:

  На 3-то място: Димчо Ганчев, Кръстю Кръстев и Стефан Петков с оценка от 74,50 бала. Заповядайте при нас.

  2-ро място: Владислав Донев, с оценка 74,75 бала.

  „ЦАР НА ВИНОТО ЗА сезон 2016/2017 г.” и победител в категория „червени вина“, с оценка 75 бала, стана Божидар Енев Йорданов!

  След награждаването кметът на община Вълчи долТошко Янев, зам.-кметът Мерткан Ибрямов и новият цар на виното участваха в ритуала „Зарязване“ на вълчидолските лозя, за да е плодородна годината и да има добра реколта.

  От 12:00 часа празненството продължи в увеселителната зала на читалище „Димитър Благоев“, с изпълненията на оркестър „Здравец“ – град Варна.

  Във Вълчи дол празникът Трифон Зарезан има дълбоки корени. Началото е поставено още през първите години след българското заселване на някогашното черкезко село Курт дере в края на 19-ти век. Днес в масивите на вълчидолските лозя има насаждения, които помнят по 2-3 поколения лозари. Тънкостите на лозарството и винарството се предават от баща на син, поколение на поколение…

  http://www.youtube.com/watch?v=n2S-RpAqBR4

  Виж снимки...

   

   

 • ВЪЛЧИДОЛЦИ ОТПРАЗНУВАХА ТРИФОН ЗАРЕЗАН

  http://www.youtube.com/watch?v=n2S-RpAqBR4

  По стара традиция вълчидолци отбелязаха големия български празник Трифон Зарезан на 14-ти февруари.

  Прочети повече...

  Виж снимки...

   

   

 • Онлайн проверка за данъчни задължения

  {loadposition in_article_search}

 • Парламентарни избори 2017

 • Покана

 • Безплатни прегледи за рак на гърдата

 • УВЕДОМЛЕНИЕ

  Уважаеми Дами и Господа,

   Общинска администрация – Вълчи дол уведомява всички лица, които имат просрочени задължения за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства да предприемат своевременно  съответните действия по заплащането им.

   При непогасяване на дължимите суми, включително и с лихвите, до датата на плащане, Община Вълчи дол има пълното основание да предприеме следните мерки:

  ·     Да постави на видно място в община Вълчи дол съобщение за Вас като длъжник, неплатил задълженията си.

  ·     Да разгласи чрез бюлетин или чрез средствата за масово осведомяване името Ви, като длъжник с неуредени публични общински задължения.

   Община Вълчи дол се надява на Вашето разбиране и разчита, че няма да се стигне до прилагане на посочените мерки.

   Внимание:

   Публичните вземания се погасяват в следната последователност: главница, лихва, разноски.

  При наличие на няколко публични вземания, които не сте в състояние да погасите едновременно до започване на принудителното им събиране, можете да заявите пред Органите по приходите кое от тях ще погасите.  В противен случай публичните вземания се погасяват съразмерно.

   

  Препоръчваме Ви да изплатите своевременно задълженията си.

  Ако вече сте заплатили задълженията си -  БЛАГОДАРИМ ВИ!

  Задължението може да платите в  брой - на касата в Информационния  център на Община Вълчи дол,

  или по безкасов път - в банка „ДСК“ АД - клон Вълчи дол,

  IBAN: BG84STSA93008401927700;

  BICSTSABGSF.

 • Щрихи от утрото

  http://www.youtube.com/watch?v=Yx2HCqaOaq4

  Източник: ТВ "Черно море"/01.02.2016

 • Стартира Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

  Дейности, които са допустими за изпълнение:

  ·         дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;

  ·         обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.);

  ·         изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

  *  По външните сградни ограждащи елементи:

  o   подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

  o   топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).

  *  По системите за поддържане на микроклимата:

  o   основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;

  o   изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата;

  o   ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;

  o   реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата;

  o   ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;

  o   инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на ССО;

  o   инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;

  o   газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата

   

  Кои обекти ще се финансират?

    Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

  Ще се предоставя финансиране до 200 000 евро.

  При желание на собствениците да участват в програмата е необходимо да бъдат предприети следните действия:

  1. Създаване на сдружение на собствениците по чл.25  от Закон за управление на етажната собственост.

  - Собственици трябва да свикат общо събрание, като изготвят и обявят покана с определена дата и дневен ред;

  - Провежда се събранието, взема се решение за участие в програмата и се избира управление на сдружението /съставят се протоколи и се попълват декларации по образец/;

  - Сдружението се регистрира по БУЛСТАТ

  2. В общината се подава се заявление за интерес, придружено от комплект документи;

  3. След приемане на документите сдружението се вписва в специален регистър;

  4. Сключва се договор между общината и сдружението;

  5. Общината сключва договор за финансиране с областния управител и Българска банка за развитие;

  6. Общината възлага енергийно обследване, проектиране и строителството по реда на Закон за обществените поръчки;

  7. Изпълнение на строителните работи.

   

  Допълнителна информация можете да получите от Общинската администрация от  дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”  и на тел. 051313502.

  При желание на собствениците ще бъдат проведени събрания за разясняване на въпроси, свързани с програмата.

   

 • Стартира Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради...

  Кои обекти ще се финансират?

    Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

  Ще се предоставя финансиране до 200 000 евро.

  Прочети повече...

 • Обяви, архив - 2015г.

   

  13.01.2015 г.

  Община Вълчи дол

  о б я в я в а

  публичен търг  с  явно  наддаване  за

           I. Продажба на имоти и вещи частна общинска собственост...

   публичен търг с явно наддаване Прочети повече...

   

 • ВЪЛЧИДОЛЦИ ОТПРАЗНУВАХА ТРИФОН ЗАРЕЗАН

  По стара традиция вълчидолци отбелязоха големия български празник Трифон Зарезан на 14-ти февруари.

  Празникът в града започна в 10:00 часа на площад „Христо Ботев”, където жителите и гостите на град Вълчи дол имаха възможност да се почерпят с пенливо бяло и червено вино. Поздрав към присъстващите отправиха изпълнителките от женска певческа група „Теменуга” при НЧ „Димитър Благоев – 1907”. Приветствие отправи кмета на града – инж. Пенка Йорданова. Бяха обявени и резултатите от конкурса за най-добро домашно вино в категориите бяло, червено и розе. Оценката на вината се извърши от инж. Иван Янков Иванов - експерт енолог от град Варна. Тази година в традиционния конкурс за най-добро домашно вино, организиран от Община Вълчи дол, взеха участие 8 майстори на виното. Те представиха 9 мостри от бели, червени и розови вина. Според експертната оценка на инж. Иванов представените проби са произведени с добро и грамотно технологично познание, при спазване на основните технологични изисквания за производството на добро вино. И все пак всеки конкурс си има своите победители…

  Ето го и пълното класиране в конкурса за най-добро домашно вино:

  ЗА НАЙ-ДОБРО БЯЛО ВИНО:

  3-то място: Божидар Енев

  2-ро място: Младен Богданов

  1-во място: Ради Петров

  ЗА НАЙ-ДОБРО РОЗОВО ВИНО:

  3-то място: Петър Петров

  2-ро място: Божидар Енев

  1-во място: Младен Богданов

 • ВЪЛЧИДОЛЦИ ОТПРАЗНУВАХА ТРИФОН ЗАРЕЗАН...

  По стара традиция вълчидолци отбелязоха големия български празник Трифон Зарезан на 14-ти февруари.

  Празникът в града започна в 10:00 часа на площад „Христо Ботев”, където жителите и гостите на град Вълчи дол имаха възможност да се почерпят с пенливо бяло и червено вино. Поздрав към присъстващите отправиха изпълнителките от женска певческа група „Теменуга” при НЧ „Димитър Благоев – 1907”. Приветствие отправи кмета на града – инж. Пенка Йорданова...

  Прочети повече...

 • Дневен ред на Общински съвет Вълчи дол, архив, 2014 г.

 • 3-ти март 2014 г.

  Уважаеми жители на община Вълчи дол, Общинска администрация има удоволствието да ви покани на честването на 136 години от Освобождението на България!


  Прочети повече... Виж снимки...

 • ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД ПО ПРСР 2007-2013 г. - МЕРКИ 121, 122 И 123, ВЪВ ВАШИЯ ГРАД...

  • Какви са възможностите за финансово подпомагане на Вашия одобрен проект по ПРСР 2007-2013 г.?

  • Как да получите улеснен и бърз достъп до кредити и банкови гаранции?

  Прочети повече...

 • Покана ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2017 ГОДИНА

  На основание на чл. 83, ал. 1 от Закона за публичните финанси            

   

     Кметът на Община Вълчи дол  инж. Пенка Йорданова кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани  лица да вземат участие в публично обсъждане на проекта за  бюджетната прогноза на Община Вълчи дол  за периода 2015 – 2017  година.

   

  Обсъждането ще се проведе на 21.02.2014г. от 13 часа в заседателната  зала на  общината. 

  Материалите за обсъждане ще бъдат публикувани на сайта на община Вълчи дол .

 • Трифон Зарезан

  Общинска администрация - Вълчи дол кани всички желаещи да се включат в празненството по случай един от най-хубавите български празници, Трифон Зарезан,
  на 14-ти февруари /петък/ 2014 година! Прочети повече...

 • Заповед №118/ 04.02.2014

  На основание чл. 6 от ЗЗБ, чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5 от Общинска Наредба за действия при бедствия и аварии, във връзка със зимната обстановка:
  НАРЕЖДАМ:
  Възлагам на кметовете на кметства в община Вълчи дол, ръководителите на всички държавни органи и организации на бюджетна издръжка на територията на общината, на които е възложено управление на имоти-държавна и общинска собственост, всички физически и юридически лица -ползватели и наематели на имоти - държавна, общинска и частна собственост НЕЗАБАВНО да:
  1.   Почистят натрупания сняг и обледявания по частите от сградите, които излизат пред фасадните плоскости, изградени по линиите на застрояване, и над покривната плоскост на сградата - еркери, балкони, козирки, капандури, стрехи, корнизи и други архитектурни елементи както и поставени сенници, рекламни табла и други.
  2.   Почистят натрупания сняг и обледявания в територията пред и около сградите.
  3.  Задължават се собствениците и/или управителите на търговски дружества, собствениците или наемателите и управителите на търговски обекти и офиси, да предприемат необходимите действия за обезопасяване, разчистване /от сняг, лед,  кал, наноси  и др./ и ликвидиране на последствията    след    възникване    на    бедствия,    аварии    и/или    усложнени,    неблагоприятни метеорологични условия, в прилежащите на сградите и имотите територии (тротоари, алеи, улични платна, паркинги и зелени площи).
  Контрол по изпълнение на заповедта запазвам за себе си.
  Настоящата Заповед да се качи на сайта на Община Вълчи дол и разпространи на публични места.

 • СКИ ПИСТАТА В ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ - ПРИВЛЕКАТЕЛНА ДЕСТИНАЦИЯ ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ЗИМНИТЕ СПОРТОВЕ

      Натрупаната снежна покривка позволи ски влекът, който се намира в местност Кошу баир в град Вълчи дол да бъде пуснат. Ски пистата за поредна година дава възможност на любителите на зимните спортове да се насладят на екстремните изживявания. Пистата е с дължина 250 метра, разполага със ски влек и е атрактивна не само с близостта си  до областните центрове Варна и Добрич, но и със символичната цена от 2 лв. за ползване на ски влека през целия ден.
      През изминалите почивни дни много скиори и сноубордисти от различни градове в Североизточна България успяха да се възползват от съоръжението и получиха възможност да практикуват любимите си зимни спортове. Виж снимки...

 • Вестник ЕКИП2000 2013

 • Вестник ЕКИП2000 2012

 • Наредби и правилници (2)

   

   

  Наредба за управление, стопанисване и ползване на земи от Общинския поземлен фонд;

  Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Община Вълчи дол;


   НАРЕДБА За издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания

  Наредба;

  Заявление;

  Приложение 1

  Приложение 2


  Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ; Прочети повече...


  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;

   Наредба;

   Приложение 1;

   Приложение 2.


  Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Вълчи дол; Прочети...


  Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Вълчи дол; Прочети...


  Наредба № 1 за обществения ред, общинските имоти и сигурността на гражданите в Община Вълчи дол; Прочети...


  Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Вълчи дол Прочети...


  Наредба за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община Вълчи дол,както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, други общини, финансови институции и местната общност;Прочети...


  Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество собственост на Община Вълчи дол;

  Прочети...


  Методика за определяне размера на общинските такси и цени на услуги, предоставяни от Община Вълчи дол;Прочети...


  Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост във Вълчи дол 2012 г.;

  Прочети...


  Стратегия за управление на общинската собственост на Община Вълчи дол за периода 2012 -2015;Прочети...


  Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол, актуализирана;Прочети...


  Приложение 1 към Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол-2012-01;Прочети...


  Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол, актуализирано 2012-03;Прочети...


 • Наредби и правилници (2015 г.) (3)

   

   

  Правилник за организацията и дейността на общински съвет Вълчи дол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация;

  Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Вълчи дол;

    Наредба за управление, стопанисване и ползване на земи от Общинския поземлен фонд;

  Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Община Вълчи дол;

  Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Вълчи дол;

  Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост във Вълчи дол 2015 г.;


   НАРЕДБА За издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания

  Наредба;

  Заявление;

  Приложение 1

  Приложение 2


  Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ; Прочети повече...


  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;

   Наредба;

   Приложение 1;

   Приложение 2.


  Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Вълчи дол; Прочети...


  Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество собственост на Община Вълчи дол;

  Прочети...


  Методика за определяне размера на общинските такси и цени на услуги, предоставяни от Община Вълчи дол;Прочети...


  Стратегия за управление на общинската собственост на Община Вълчи дол за периода 2012 -2015;Прочети...


  Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол, актуализирана;Прочети...


  Приложение 1 към Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол-2012-01;Прочети...


  Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол, актуализирано 2012-03;Прочети...


 • Структура (2011-2015)

  СТРУКТУРА

  на Общинска администрация Вълчи дол

  2014г.

  КМЕТ НА ОБЩИНА
  ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА
  ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА
  СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА
  СЛУЖИТЕЛ ПО СИ
  КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА
  КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ


  І.ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ  1.  ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”
  1.1.  ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
  1.2. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ
  1.3. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
  1.4. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
  1.5. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
  1.6. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ


  2. ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ”  2.1. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
  2.2. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ
  2.3. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
  2.4.СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ
  2.5.СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ
  2.6. СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ
  2.7. СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ


  ІІ. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ  1. ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

  1.1. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
  1.2. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ
  1.3. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ
  1.4. СТАРШИ ЕКСПЕРТ
  1.5. СТАРШИ ЕКСПЕРТ
  1.6 .ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
  1.7 .ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
  1.8. СПЕЦИАЛИСТ


  2. ДИРЕКЦИЯ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И ПРОЕКТИ”  2.1. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
  2.2. СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ
  2.3. СЕКРЕТАР МКБППМН
  2.4. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ
  2.5. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
  2.6. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
  2.7. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
  2.8. СПЕЦИАЛИСТ

  3. ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ”  3.1. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
  3.2. СТАРШИ ИНСПЕКТОР
  3.3. СТАРШИ ИНСПЕКТОР
  3.4. СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ
  3.5. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

  ОБЩО - 61 бр.

 • Покана за индикативна оферта

  Покана за представяне на индикативна оферта

  Във връзка с отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...

  • ...Приоритетна ос І: “Добро управление”... Прочети...
  • ...„Ефективна координация и... Прочети...
  • ..."Административен капацитет”... Прочети...

Допълнителна информация