Приемни дни

    

Кмет на община -     вторник     13:00-17:00
 Председател на Общински съвет       Георги Тронков     четвъртък      08:00-14:00

Допълнителна информация