Тригодишни бюджетни прогнози

.

  Бюджетна прогноза за периода 2019-2021г.

Бюджет

 

Бюджет за 2019 г.; (Публикуван на 08.02.2019 г.)

Бюджет за 2018 г.; (Публикуван на 09.02.2018 г.)

Бюджет за 2017 г.;

Бюджет за 2016 г.;

Бюджет за 2015 г.;

 

 

 

Нова услуга в полза на хората стартира община Вълчи дол

От 22 ноември Община Вълчи дол пусна модерна услуга за жителите си. Хората
вече могат да плащат автоматично местните данъци и такси от всяка една
точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия свят
чрез системата ИПЕЙ (ePay). Плащането се извършва само със съобщаване на
ЕГН-то на физическите лица и ЕИК-а на фирмите. Прочети повече...

Годишни финансови отчети

 


 2018 г.


  ГФО;

 


 2017 г.


  ГФО;

  отчети 2017 - в изпълнение на чл.140, ал.6 от ЗПФ;

 


2016 г.


 ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ОКИБ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС


2015 г.


 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ

ОКИБ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

 


2014 г.


ДОКЛАД;

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА;

ОКИБ на Община Вълчи дол към 31.12.2014 година;

Счетоводен баланс на Община Вълчи дол към 31.12.2014 година;

 СТАНОВИЩЕ;


2013 г.


ДОКЛАД  (Решение №441 20.11.2014 г.)

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към годишния финансов отчет на ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ за 2013 година;

ОКИБ на Община Вълчи дол към 31.12.2013 година;

Счетоводен баланс на Община Вълчи дол към 31.12.2013 година;


2012


Счетоводен баланс на Община Вълчи дол към 31.12.2012г.

ОКИБ на Община Вълчи дол към 31.12.2012г.

Одитно становище за заверка без резерви с обръщане на внимание на ГФО за 2012 година.

 

 

Общински план за развитие

Общински план за развитие 2014-2020

Общинският план за развитие на община Вълчи дол за периода 2014–2020 г. (ОПР) е водещ средносрочен стратегически и програмен документ, който очертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита специфичните характеристики, възможности и ресурси на общината.Прочети повече...

     Предварителна оценка на Общински план за развитие на община Вълчи дол 2014-2020 г. Прочети повече...

     Програма за реализация на Общински план за развитие на община Вълчи дол 2014-2020 г.  Прочети повече...

     Общински план за развитие на община Вълчи дол 2007-2013 г.  Прочети повече...За да прочетете документите е необходимо да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader, който може да изтеглите оттук.

Месечни отчети (2019 г.)

 На основание чл.133, ал.4 и чл.137, ал.6 от ЗПФ и във връзка с ФО-3/29.01.2018 г. на МФ, Община Вълчи дол, публикува на интернет страницата си месечния отчет за изпълнението на бюджета на Община Вълчи дол за периода:

 

За м. ноември;

За м. октомври;

За трето тримесечие 2019;

За м. август;

За м. юли;

За второ тримесечие 2019;

За м. май;

За м. април;

първо тримесечие 2019;

За м. февруари;

За м. януари;

 

Допълнителна информация