Решения на ОбС, 2014 г.

Решения на ОбС взети на 42-ро редовно заседание, проведено на 30,10.2014 г. Протокол № 42;

Решения на ОбС взети на 41-во редовно заседание, проведено на 12.09.2014 г. Протокол № 41;

Решения на ОбС взети на 40-то редовно заседание, проведено на 07.08.2014 г. Протокол № 40;

Решения на ОбС взети на 39-то редовно заседание, проведено на 17.07.2014 г. Протокол № 39;

Решения на ОбС взети на 38-мо редовно заседание, проведено на 25.06.2014 г. Протокол № 38;

Решения на ОбС взети на 37-то редовно заседание, проведено на 29.05.2014 г. Протокол № 37;

Решения на ОбС взети на 36-то редовно заседание, проведено на 24.04.2014 г. Протокол № 36;

Решения на ОбС взети на 35-то редовно заседание, проведено на 27.03.2014 г. Протокол № 35;

Решения на ОбС взети на 34-то извънредно заседание, проведено на 20.03.2014 г. Протокол № 34;

Решения на ОбС взети на 33-ро редовно заседание, проведено на 04.03.2014 г. Протокол № 33;

Решения на ОбС взети на 32-ро редовно заседание, проведено на 12.02.2014 г. Протокол № 32;

Допълнителна информация