Общински дълг

  • Печат

 

Протокол от публично обсъждане на 09.10.2020.