Общински дълг

  • Печат

 

Договор за банков кредит;

Договор за особен залог;

Решение на ОбС;

Протокол от публично обсъждане на 09.10.2020.