Общински дълг

 

Протокол от публично обсъждане на 09.10.2020.

Допълнителна информация