СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

Моля, явете се в Дирекция "МДТНП" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения...

Прочети повече...

 

Допълнителна информация