Покана за прием на документи от кандидати за медицински сестри по проект „Нови възможности за грижа”

Поради липсата на подадени документи срокът за подаване на заявления се удължава до 29.01.2016г.

Документи се подават в сградата на Общинска администрация – гр. Вълчи дол в Информационен център, пл. „Христо Ботев” №1

 

За допълнителна информация тел. 0897/96 99 55

Стилияна Стоянова – Администратор на проекта

Покана;

 

Допълнителна информация