СТАРТИРА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА ЗА ДОСТОЕН И НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

     

На 14.12.2015г. стартира приемът на заявления за подбор на потребители и кандидати за лични асистенти по проект „Грижа за достоен и независим живот“ финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0069-С001 по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Прочети повече... Изтегли приложения.

 

Допълнителна информация