На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.105, ал.З от закона за предучилищното и училищно образование

НАРЕЖДАМ:
I. Обявявам 27 и 28 Февруари 2018 година (вторник и сряда) за неучебни дни за училищата на територията на община Вълчи дол...
Прочети повече...

Additional information