СЪОБЩЕНИЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

във връзка с Покана за участие с проектни предложения в Национал на Кампания „За чиста околна среда 2018г.”, на тема: „Обичам природата - и аз участвам”

МОСВ и ПУДООС

Уважаеми съграждани, от днес 25.01.2018г., ръководството на Община Вълчи дол стартира инициатива за допитване до жителите на общината, относно идеи за проекти, които могат да бъдат осъществени по отворения конкурс за безвъзмездно финансиране на проекти от МОСВ и ПУДООС: Национал на Кмпания „За чиста околна среда - 2018г.’\ на тема: „Обичам природата - и аз участвам”.

Допитването ще приключи на 09.02.2018г...
Прочети повече...

Допълнителна информация