Щрихи от утрото

Източник: ТВ "Черно море"/01.02.2016

Допълнителна информация