Стартира Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради...

Кои обекти ще се финансират?

  Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

Ще се предоставя финансиране до 200 000 евро.

Прочети повече...

Допълнителна информация