Съобщение на Булгартрансгаз

Уведомяваме Ви, че в периода 27.09. - 02.10.2013г. ще бъдат проведени изпитания на якост и плътност на обвръзката на КС „Вълчи дол" съгласно изискванията на „НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ". Прочети повече...

Допълнителна информация