Кметове и кметски наместници

 • с. Бояна
 • кмет: Цвятко Стефанов Савов моб: 087/91-31-840  тел: 05139/2222
 • с. Брестак
  кмет: Живка Митева Иванова моб: 089/33-44-239 тел: 05136/23-13
 • с. Войводино
 • кмет: Сафия Ибрямова Хайриева моб: 089/ 33-44-242 тел: 051314/220
 • с. Генерал Киселово
  кмет: Калина Христова моб: 087/98-88-997 тел: 05130/2220
 • с. Генерал Колево
  кмет: Мурад Ариф Ахмед моб: 089/33-44-241 тел:05133/22-20
 • с. Добротич
  кмет: Янка Койчева Демирова  моб: 087/86-81-482  тел: 05138/2220
 • с. Есеница
  кмет: Сали Раимов Мехмедов моб: 089/33-44-236 тел: 05137/2380
 • с. Звънец
  кметски наместник:Есма Мехмедова Хасанова моб: 087/98-88-996
 • с. Изворник
  кмет: Севджан Неджеветова Ахмедова моб: 087/91-31-642 тел: 05135/2276
 • с. Искър
  кметски наместник: Веска Димова моб: 089/33-14-558 тел: 05132/2236
 • с. Калоян
   кмет: Костадинка Славова Иванова моб: 087/91-31-676
 • с. Караманите
  кмет: Милен Стойков Иванов моб:  089/33-14-545  тел:05136/29-56
 • с. Кракра
 • кметски наместник: Стоян Лефтеров моб: 089/33-14-553 тел: 051342/2276
 • с. Метличина
 • кмет: Златинка Николова Димитрова моб: 089/33-44-2 33 тел: 05136/2400
 • с. Михалич
 • кмет: Нежмедин Исинов Ахмедов моб: 089/33-44-231 тел: 05132/2220
 • с. Оборище
 • кмет: Севия Хасанова Салимова моб: 089/33-14-560 тел: 05139/2220
 • с. Радан войвода
 • кмет: Ефтим Юлиянов Шибилев моб: тел: 05133/2311 моб: 087/7-68-14-34
 • с.Стефан Караджа
 • кмет: Илхан Исмаилов Салимов моб: 089/33-44-232 тел: 05135/2213
 • с.Страхил
 • кметски наместник: Алия Исмаилова Адемова моб: 089/33-14-561
 • с.Червенци
 • кмет: Тодор Господинов Драганов моб: 089/3 3145 59 тел: 05134/2285
 • с.Щипско
 • кмет: Стефка Янчева Стоянова моб: 089/33-44-234 тел: 05131/3462

Допълнителна информация