Контакти

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
Област Варна


9280/гр. Вълчи дол
Пл. „Христо Ботев” №1
Общинска администрация Вълчи дол e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефонна централа:
05131/ 23-17
Факс: 05131/ 34-50

Кмет на Община: Георги Тронков

Тел. 05131/23-15
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


Председател на Общински съвет Вълчи дол: Яна Радева

Тел:05131/ 23-15
GSM: 087/ 86-98-865

 

Зам. – кмет на Община: Мерткан Ибрямов

Телефон: 0893 314 544
Ресор: Инвестиционна политика,
Административно и правно обслужване,
Битово и комунално стопанство,
Транспорт.Зам. – кмет на Община: Димитър Тодоров

Телефон: 0893 314 556
Ресор: Образование и култура,
Здравеопазване и здравни дейности,
Младежки дейности и спорт,
Закрила на детето,
Социални дейности,
Етнически и демографски въпроси

 

Зам. – кмет на Община: Преслав Петров

Телефон: 0894 721 030
Ресор: Обществен ред и сигурност,
Отбранително-мобилизационна подготовка,
Отбрана, вътрешна сигурност и защита при бедствия,
Борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.Секретар на Община Вълчи дол: Костадинка Петкова

Тел. 05131/ 22–43
Моб: 089/33-14-540
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Главен специалист "Канцелария на кмета": Галина Георгиева

Тел: 05131/ 23-15
Моб: 089/22-31-704

Главен Юрисконсулт: Нина Белева

Тел: 05131/ 26-56
Вътрешен: 108
Моб: 087/86-84-564

 

Служител по сигурността: Младен Богданов

Тел: 05131/ 21-28
Вътрешен: 117
Моб: 089/33-14-540


Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“:

Директор на Дирекция: Йорданка Йорданова
Тел: 05131/ 26-78
Моб: 089/33-14-549
Вътрешен: 101
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“:

Директор на Дирекция: Диана Великова
Тел: 05131/ 26-80
Моб: 087/8-6-84-542
Вътрешен: 201
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Дирекция „Финанси и счетоводни дейности“:

Директор на Дирекция: Тонка Йотова
Моб: 089/33-14-551
Вътрешен: 113
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Дирекция „Местни данъци, такси и неданъчни приходи“:

Директор на Дирекция: Грозданка Стойчева
Моб: 089/33-14-538
Вътрешен: 302
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“:

Директор на Дирекция: Мария Иванова
Тел: 05131/ 26-78
Моб: 088/77-78-549
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Сайт, компютърна поддръжка и обслужване: инж. Иво Живков
Тел.089/ 33-14-554
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Главен експерт "Връзки с обществеността" и редактор на вестник "Екип 2000": Маргарита Димитрова
Тел.089/ 34-05-689
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Център за услуги и информация на гражданите:
05131/ 23-18 или 05131/ 23 – 17; вътрешен – 120

Допълнителна информация